Operator Urządzeń Elektrycznych

DZ/01/10/18

Dział Administracji i Usług poszukuje do Sekcji Energetycznej
Operatora Urządzeń Elektrycznych


Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:


• Obsługa hydroforowni:
- kontrola stanu urządzeń i rejestracja parametrów
- przełączenia zasilania zakładu w wodę,
• Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu:
- kontrola stanu urządzeń i rejestracja parametrów
- kontrolne odczyty zużycia gazu,
• Stacja gazów technicznych (technologicznych)
- okresowa obsługa stacji zgazowania tlenu / argonu / CO2
- kontrola stanu urządzeń i rejestracja parametrów
- udział w odbiorze dostaw  tlenu / argonu / CO2,
• Stacja kompresorów:
- kontrola stanu urządzeń i rejestracja parametrów
- okresowa obsługa i konserwacja sprężarek i osuszaczy,
• Oczyszczalnia ścieków
- obsługa urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
- prace związane z technologią działania  oczyszczalni i przepompowni ścieków
- udział w badaniach i kontrolach uprawnionych instytucji,


Nasze oczekiwania:


• Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
• Zdolność do samodzielnie wykonywanej pracy,
• Dyspozycyjność,
• Odpowiedzialność, operatywność,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Gotowość do szybkiego reagowania oraz do samodzielnego podejmowania decyzji,
• Wskazane  posiadanie uprawnień :
- Kierowca wózka akumulatorowego
- Uprawnienia do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu roboczego
- Uprawnienia Energetyczne
(ww. uprawnienia  można uzyskać po podjęciu pracy na stanowisku)
*praca na tym stanowisku jest w ruchu ciągłym (na trzy zmiany, weekendy, święta – 7/24)

Zatrudnionej osobie oferujemy:


• Pracę w zgranym zespole doświadczonych specjalistów, od których można wiele się nauczyć,
• Duże możliwości rozwoju osobistego i awansu,
• Rozwijanie samodzielności w działaniu,
• Zatrudnienie na okres próbny – z perspektywą stabilnego zatrudnienia na czas nieokreślony,
• Elastyczne godziny pracy,
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, kursach,
• Bogaty pakiet socjalny,
• Grupowe ubezpieczenie na życie,
• Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) na adres:                                             rekrutacja@rafako.com.pl
z zaznaczeniem numeru referencyjnego w temacie wiadomości.


Prosimy kandydatów o zamieszczenie w załączonych dokumentach klauzuli:


Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Rafako S. A. z siedzibą w Raciborzu ul. Łąkowa 33 47-400 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji w Rafako S. A.


Uprzejmie informujmy, że CV bez  klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych nie będą uwzględnione w  procesie rekrutacyjnym.