Nauka zawodu

Największy w EUROPIE producent kotłów dla energetyki oraz urządzeń ochrony środowiska zaprasza absolwentów gimnazjów do nauki zawodu:

ŚLUSARZ - SPAWACZ

Ślusarz-Spawacz pod kierunkiem RAFAKO S.A to:

 • 3-letni okres nauki połączony z umową o pracę w RAFAKO S.A, 
 • cały okres trwania nauki wliczany jest do stażu pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne z tytułu odbywania praktycznej nauki zawodu,
 • stypendia dla najlepszych uczniów
 • świadczenia socjalne:
 • świadczenia związane z BHP – ubranie i obuwie robocze, środki czystości,
 • dla najlepszych możliwość podjęcia pracy w RAFAKO i dalszego rozwoju zawodowego,
 • uzyskanie uprawnień spawalniczych do wykonywania zawodu - spawacz (w metodach TIG, MAG, Elektroda) potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej,
 • możliwość poszerzania i zdobywania kolejnych uprawnień,

RAFAKO S.A. ma do dyspozycji:

 • sale dydaktyczne,
 • sprzęt audio - wideo,
 • maszyny i urządzenia techniczne,
 • nowoczesną spawalnię i sprzęt spawalniczy,
 • kadrę Instruktorów Ślusarzy i Spawaczy o najwyższych kwalifikacjach i z bogatym doświadczeniem zawodowym,

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

Nauka pod kierunkiem doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry RAFAKO S.A umożliwi Ci zdobycie unikalnych kwalifikacji w zawodzie ślusarz - spawacz poszukiwanych i cenionych na rynku pracy!

Szczegółowe informacje o trybie szkolenia i zasadach rekrutacji:

Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik"
ul. Zamkowa 1
47-400 Racibórz
tel./ fax: (032) 415 33 88
e-mail: mechanikrac@poczta.onet.pl
www.mechanik.rac.pl

RAFAKO S.A.
ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz
tel.: (032) 410 18 04
tel.: (032) 410 18 16
e-mail: ewa.nosol@rafako.com.pl oraz magdalena.mika@rafako.com.pl
www.rafako.com.pl

Komplet dokumentów należy składać w siedzibie RAFAKO S.A. w pokoju nr 11 lub 24 w Budynku SBA od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-tej do 14-tej w terminie  od 19 marca do 10 lipca 2020 roku. 

UWAGA: Prosimy o dostarczanie nam tylko kompletnych dokumentów! Jeżeli w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mają Państwo trudności ze zdobyciem zaświadczenia lekarskiego, kandydata można wstępnie zgłosić elektronicznie, przesyłając dane kandydata na adres mailowy: rekrutacja@rafako.com.pl wg poniższego wzoru, a następnie należy dostarczyć komplet dokumentów:

Tytuł wiadomości: Zgłoszenie kandydata do szkoły 2020

Treść: Imię i nazwisko: Jan Kowalski
          Data urodzenia
          Adres:
         Telefon kontaktowy