Nauka zawodu

Największy w EUROPIE producent kotłów dla energetyki oraz urządzeń ochrony środowiska zaprasza absolwentów gimnazjów do nauki zawodu:

ŚLUSARZ - SPAWACZ

Ślusarz-Spawacz pod kierunkiem RAFAKO S.A to:

 • 3-letni okres nauki połączony z umową o pracę w RAFAKO S.A, 
 • cały okres trwania nauki wliczany jest do stażu pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne z tytułu odbywania praktycznej nauki zawodu, w wysokości:

I klasa -  5 %

II klasa - 6 %

III klasa - 7%,        zgodnie z  Dz.U.2019  poz. 1636

w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,

 • świadczenia socjalne,
 • świadczenia związane z BHP – ubranie i obuwie robocze, środki czystości,
 • dla najlepszych możliwość podjęcia pracy w RAFAKO i dalszego rozwoju zawodowego,
 • uzyskanie uprawnień spawalniczych do wykonywania zawodu - spawacz (w metodach TIG, MAG, Elektroda) potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej,
 • możliwość poszerzania i zdobywania kolejnych uprawnień,

RAFAKO S.A. ma do dyspozycji:

 • sale dydaktyczne,
 • sprzęt audio - wideo,
 • tablice dydaktyczno - poglądowe,
 • maszyny i urządzenia techniczne,
 • nowoczesną spawalnię i sprzęt spawalniczy,
 • kadrę Instruktorów Ślusarzy i Spawaczy o najwyższych kwalifikacjach i z bogatym doświadczeniem zawodowym,

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

Nauka pod kierunkiem doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry RAFAKO S.A umożliwi Ci zdobycie unikalnych kwalifikacji w zawodzie ślusarz - spawacz poszukiwanych i cenionych na rynku pracy!

Szczegółowe informacje o trybie szkolenia i zasadach rekrutacji:

Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu
ul. Zamkowa 1
47-400 Racibórz
tel./ fax: (032) 415 33 88
e-mail:
mechanikrac@poczta.onet.pl
www.mechanik.rac.pl

RAFAKO S.A.
ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz
tel.: (032) 410 18 02
tel.: (032) 410 18 04
tel.: (032) 410 18 16
e-mail:
magdalena.mika@rafako.com.pl
www.rafako.com.pl

Podania i kwestionariusze należy składać osobiście w siedzibie RAFAKO S.A. w pokoju nr 5 w Budynku Starej Dyrekcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-tej do 14-tej w terminie  od 19 marca do 19 maja 2012 roku.