PRESS ROOM

Press Release

Komentarz Zarządu do Raportu bieżącego nr 25/2019 26 august 2019

Informacja prasowa - komentarz Zarządu do Raportu bieżącego nr 25/2019, związanego z zakończeniem procedury szacowania znaczących kontraktów. Rada Nadzorcza RAFAKO S.A wyraziła pełne wsparcie dla Zarządu w zakresie kontynuacji realizacji przyjętej przez Spółkę strategii. Decyzje dotyczące składu Zarządu zostaną podjęte na odrębnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zwołanym na dzień 2 września 2019 r.

« WSTECZ