Press Release

Zmodernizowana Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrowni Bełchatów z tytułem „Modernizacja roku 2016” 25 august 2017

Modernizacja instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów, wykonana przez RAFAKO S.A., zdobyła pierwsze miejsce w trakcie XXI edycji konkursu „Modernizacja Roku” w kategorii „Obiekty ochrony środowiska”. Więcej informacji wkrótce

SEE ALL