PRESS ROOM

Press Release

RAFAKO – ekspertem w prowadzeniu biznesu na rynkach zagranicznych 26 october 2016

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w działalności eksportowej – to główne założenia dwóch konferencji, jakie w ostatnim czasie zorganizowano w Polsce. 11 i 12 października w Józefowie pod Warszawą odbywał się XIV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, miesiąc wcześniej Baltic Business Forum w Świnoujściu. W obu uczestniczył Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.

SEE ALL