Press Release

Umowa na budowę tłoczni Kędzierzyn podpisana! 15 february 2019

Spółka RAFAKO S.A. podpisała z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. umowę na wykonanie Tłoczni Gazu Kędzierzyn. RAFAKO jest liderem Konsorcjum, w którego skład wchodzi także inna spółka z Grupy Kapitałowej PBG – PBG oil and gas Sp. z o.o. Wartość Umowy wynosi łącznie 168,7 mln PLN netto (tj. 207,5 mln PLN brutto), z czego udział Spółki wynosi 95%. Termin wykonania to 25 miesięcy od podpisania umowy.

« WSTECZ