Press Release

RAFAKO zbuduje instalacje odsiarczania w Elektrowni Ostrołęka 24 july 2018

Konsorcjum RAFAKO S.A. i ENERGA Serwis Sp. z o.o. podpisały z Energa Wytwarzanie S.A. umowę na "Budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B". Wartość umowy Konsorcjum to ok. 200 mln zł netto, z tego dla RAFAKO przypada ok. 126 mln zł.

SEE ALL