Press Release

Komentarz Spółki dotyczący przetargu na budowę elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW 16 april 2018

W dniu dzisiejszym mija termin odwołania się Konsorcjum, którego partnerem jest spółka RAFAKO, od wyniku przetargu dotyczącego budowy bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. Również dzisiaj, Spółka została poinformowana przez Lidera Konsorcjum, którym pozostaje Polimex-Mostostal SA, o podjęciu decyzji o nieskładaniu odwołania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby odwołanie było skutecznie złożone, powinno być ono podpisane przez lub w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum. Nieskorzystanie z tej możliwości przez Lidera Konsorcjum w przypadku przetargu dotyczącego budowy bloku energetycznego w Ostrołęce uniemożliwiło złożenie odwołania przez spółkę RAFAKO.

SEE ALL