Press Release

Porozumie z JSW Koks ws. umowy o wartości 289 mln zł netto 13 may 2019

Rafako zawarło z JSW Koks porozumienie w sprawie potwierdzenia istotnych warunków realizacji budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin. Wynagrodzenie spółki z tytułu realizacji umowy ma wynieść 289 mln zł netto.

« WSTECZ