Events calendar

 • DATES OF PERIODIC REPORTS

  • 29 november 2019
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 9 miesięcy 2019 roku
  • 30 september 2019
   Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 miesięcy 2019 roku
  • 30 may 2019
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 miesiące 2019 roku
  • 30 april 2019
   Publikacja raportu rocznego za 2018 rok
 • GENERAL MEETINGS

  • 23 july 2019
   godz.12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 14 june 2019
   godz.12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.