CSR

Budujemy inwestycje istotne dla Polski poprawiające jakość życia społeczeństwa poprzez realizację projektów przyjaznych człowiekowi i przyrodzie. Tworzymy kulturę organizacyjną wrażliwą na najbliższe otoczenie, nie zapominamy o środowisku oraz dostrzegamy potrzeby innych i staramy się im pomagać.

Inspirujemy do działania i pomagamy spełniać marzenia. Kreujemy wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie i wspieramy osoby, instytucje, projekty, które w życie codzienne wnoszą dobro i wartości ponadczasowe. Jesteśmy związani z lokalną społecznością, w tym przede wszystkim z naszymi pracownikami, którzy stanowią nasz największy kapitał. Jesteśmy dumni, że ambasadorami naszych inicjatyw są nasi pracownicy, którzy chętnie angażują się w wolontariat. Tworzymy lepszą przyszłość osób, które spotykamy na naszej drodze, angażując się w działania związane z nauką, edukacją, sportem ale również kulturą i sztuką. Podejmowane działania w obszarze naszych dobrych praktyk są przemyślane i długofalowe. Mamy świadomość naszego wpływu na społeczeństwo i środowisko w miejscu prowadzonych inwestycji. Realizując strategię zrównoważonego rozwoju podnosimy poprzeczkę sobie i innym dając szansę do bycia lepszym.