komunikat-prasowy

RAFAKO S.A. na XIII Kongresie Nowego Przemysłu w Warszawie 21 october 2016

- Będziemy zdecydowanie walczyć o rynek mocy w Komisji Europejskiej, nie tylko dla Polski ale także dla państw sąsiednich – zapowiedział w trakcie inauguracji XIII Kongresu Nowego Przemysłu, Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski. W tym ważnym branżowym wydarzeniu udział wzięło także RAFAKO S.A., które zaprezentowało swoje kierunki rozwoju oraz projekty innowacyjne. Raciborska Spółka była jednym z partnerów spotkania.

W dniach 19 – 20 października, w Hotelu Sheraton, w Warszawie odbył się XIII Kongres Nowego Przemysłu, który już od 13 lat jest jednym z najważniejszych spotkań sektora energetycznego w Polsce. W trakcie dwudniowych debat poruszano bieżące problemy branży. Jak co roku, w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele rządu, czołowych firm energetycznych, administracji publicznej oraz eksperci. 

XIII Kongres Nowego Przemysłu rozpoczął się wystąpieniem Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, który poruszył kwestię m.in. celów w energetyce, rynku mocy i OZE – W to, czym kieruje się Europa wchodzimy z pewnym realizmem, i w tych kontaktach, które mamy w ramach Komisji Europejskiej staramy się nie mówić o idei, tylko twardo o życiu energetycznym, które mamy na co dzień. Z takiego punktu widzenia, bardzo ważną sprawą staje się rynek mocy o który w Komisji Europejskiej będziemy zdecydowanie walczyć – powiedział Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii. Następnie odbyła się sesja inauguracyjna pt. „Unia Europejska i wspólna polityka energetyczna. Polski miks energetyczny” w której udział wzięli: Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Gerard Bourland, Dyrektor Generalny, Grupa Veolia w Polsce, Paweł Dziekoński p.o. Prezesa Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA S.A., Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Janusz Steinhoff, Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001 oraz Maciej Woźniak, Wiceprezes ds. Handlowych PGNiG S.A.

W jednej z kolejnych sesji pt. „Technologie przyszłości i rynek energii na przykładach” głos zabrał wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. Krzysztof Burek , który zaprezentował kierunki związane z rozwojem i badaniami oraz projekty innowacyjne raciborskiej Spółki. Wyjaśnił zebranym m.in. ideę wysp poligeneracyjnych oraz bloków DUO-BIO. - DUO-BIO bloki są odpowiedzią energetyki konwencjonalnej na zadania i wymogi stawiane przez współczesny system elektroenergetyczny. Pozwalają poprawić efektywność i elastyczność przede wszystkim energetyki tradycyjnej, w tym obiektów węglowych i tych na biomasę. Dzieje się to dzięki zastosowanie rozwiązania układu dwóch kotłów o parametrach ultranadkrytycznych zasilających jeden układ turbogeneratora. Tego typu rozwiązania mogą skutecznie konkurować z innymi, wysokosprawnymi źródłami energii - mówił Krzysztof Burek– W przypadku tzw. „wysp poligeneracyjnych”, to mowa tutaj o  wieloproduktowych instalacjach energetycznych do zastosowań w małych i średnich miejscowościach. Celem tych instalacji jest sprostanie dwóm podstawowym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie małe i średnie jednostki wytwarzające ciepło, a mianowicie dzięki zastosowaniu procesu zgazowania pozyskiwana będzie niskoemisyjna energia elektryczna i ciepło z paliw odpadowych takich jak, lokalnie dostępnej biomasy i innych paliw stałych. Drugi aspekt sprawy to wykorzystanie powstałego w  procesie syntetycznego gazu ziemnego  (ang. substitute natural gas – SNG), co pozwoli na efektywne użytkowanie instalacji również w okresie letnim. Wszystko to przy zachowaniu wszelkich norm ochrony środowiska – wyjaśnił K. Burek. 

- Będziemy zdecydowanie walczyć o rynek mocy w Komisji Europejskiej, nie tylko dla Polski ale także dla państw sąsiednich – zapowiedział w trakcie inauguracji XIII Kongresu Nowego Przemysłu, Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski. W tym ważnym branżowym wydarzeniu udział wzięło także RAFAKO S.A., które zaprezentowało swoje kierunki rozwoju oraz projekty innowacyjne. Raciborska Spółka była jednym z partnerów spotkania.  

Wiceprezes RAFAKO S.A. zaznaczył także jak istotny jest udział Spółki w tego typu inicjatywach.- W trakcie tego ważnego spotkania staraliśmy się przekazać, że polskie firmy, takie jak RAFAKO S.A. stosują nowe technologie w energetyce. Niestety, promocja tych innowacji w naszej branży jest ciągle za mała, stąd być może też niełatwo jest pozyskać finansowanie na nowe rozwiązania techniczne w skali komercyjnej. W związku z tym, niezmiernie ważne jest aby brać udział w wydarzeniach, podczas których można je zaprezentować i przybliżyć – podsumował Krzysztof Burek

Pełna fotorelacja dostępna na oficjalnym FB RAFAKO S.A,: link

SEE ALL