komunikat-prasowy

Kontrakt na instalację odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice podpisany 30 september 2016

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. podpisała z firmą RAFAKO S.A. kontrakt na wykonanie nowoczesnej instalacji odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice. Wartość kontraktu to 289,2 mln zł netto. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2018 roku.

Przedmiotem kontraktu jest dostawa i montaż nowoczesnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z wymianą wentylatorów spalin dla kotłów AP-1650 na blokach energetycznych nr 9 i 10 o mocy 500 MW każdy. RAFAKO wykona również projekt i wymianę elektrofiltru wraz z układem odpopielania i przynależnymi kanałami spalin, a także zmodernizuje instalację odsiarczania spalin (IOS) dla bloku nr 9.


Celem inwestycji jest zapewnienie ponad pięciokrotnego ograniczenia emisji tlenków azotu z aktualnego poziomu 500 - 550 mg/Nm³ do poziomu poniżej 100 mg/Nm³ NOx. 
Enea Wytwarzanie współpracuje z RAFAKO od wielu lat, a pierwszy kontrakt na instalacje odazotowania spalin na blokach nr 4-8 podpisano w 2011 roku.

– Poza najważniejszą inwestycją w nowy, wysokosprawny blok energetyczny o mocy 1075 MW, dbamy również o to, żeby energia generowana z obecnych jednostek wytwórczych była jak najczystsza. Zakontraktowana instalacja dla dwóch bloków 500 MW umożliwi ich dalszą eksploatację, gdyż zapewni dotrzymanie najwyższych, obecnych standardów emisyjnych regulowanych dyrektywami europejskimi, a także przyszłych, nowych standardów określonych w konkluzjach BAT, które będą obowiązywać od 2021 roku – mówi dr Dawid Klimczak, p.o. prezes Enei Wytwarzanie.

– Cieszymy się, że, kolejny duży kontrakt trafia do naszego portfela zleceń. Doświadczenia, które zebraliśmy w ciągu ostatnich kilku lat wykonując podobne instalacje, właśnie dla Enei w Kozienicach, pozwoliły nam na przygotowanie bardzo dobrej oferty, przede wszystkim pod względem technicznym. Po raz kolejny okazało się, że kompetencje RAFAKO w zakresie instalacji urządzeń ochrony środowiska są bardzo wysokie. Dziękujemy naszemu Partnerowi za wieloletnią współpracę i okazane po raz kolejny zaufanie – mówi Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO S.A.

Zabudowa instalacji SCR na kotłach bloków nr 9 i 10 realizowana będzie w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla całej inwestycji oraz realizację zabudowy instalacji SCR na kotle nr 9 wraz ze stacją rozładowania i magazynowania wody amoniakalnej (DRiM II). Pierwszy etap obejmuje również wymianę elektrofiltru dla bloku nr 9. Na ten etap przewidziano 85 tygodni od dnia zawarcia umowy. Drugi etap będzie obejmował zabudowę instalacji SCR na kotle nr 10 wraz z podłączeniem jej do stacji DRiM II. Zakończenie II etapu przewidziano na 25 sierpnia 2018 roku. Odbiór końcowy projektu przewiduje się na koniec 2018 r.

Enea Wytwarzanie to spółka należąca do Grupy Enea, która wytwarza energię elektryczną i ciepło. Obecnie produkuje prawie 8 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Zarządzana przez Eneę Wytwarzanie Elektrownia Kozienice jest największym w Polsce producentem energii z węgla kamiennego. Posiada dziesięć wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej 2925 MW. Obecnie trwa tam największa inwestycja Grupy – budowa nowoczesnego i wysokosprawnego, jedenastego bloku o mocy 1075 MW brutto. Kiedy blok zostanie uruchomiony, aż 13 proc. polskiej energii elektrycznej będzie powstawało w Elektrowni Kozienice.


Działalność Enei Wytwarzanie obejmuje również pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł oraz energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

RAFAKO S.A z Grupy PBG to firma, która jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Firma oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów. 

« WSTECZ