Aktualność

Oświadczenie RAFAKO S.A. i E003B7 5 september 2022

W związku z przekazywanymi przez TAURON POLSKA ENERGIA S.A. oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (dalej NJGT) informacjami prasowymi dotyczącymi ograniczeń pracy Bloku związanymi z prowadzeniem prac w zakresie Okresu Przejściowego, „których pozytywne zakończenie jest kluczowe dla przyszłej pracy jednostki w najkorzystniejszej konfiguracji i z maksymalną efektywnością” oraz rzekomo prowadzonymi w dniu awarii „testami i strojeniami układu czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła, który zaprojektowało i dostarczyło na potrzeby jaworznickiego bloku. Do momentu zakończenia prac, nie można mówić o w pełni efektywnym wykorzystywaniu strojonych instalacji”.

Treść oświdczenia w załączeniuhttps://www.rafako.com.pl/pub/File/aktualnosci/20220905oswiadczenie_moc_2.pdf

SEE ALL