Konferencje własne

W odpowiedzi na potrzeby branży a zwłaszcza służb technicznych elektrowni i elektrociepłowni, RAFAKO S.A. postanowiła zorganizować konferencję poświęconą wybranym zagadnieniom technicznym związanym z oferowanymi przez firmę produktai i usługami.

Pierwsza konferencja, zorganizowana w 2004 roku wspólnie z Politechniką Śląską poświęcona była urządzeniom pomocniczym kotła. Zakończyła się ona ogromnym sukcesem i od tej pory cyklicznie każdego roku firma organizuje podobne spotkania.

Dotychczas odbyły się:

W 2004 roku: Modernizacja urządzeń pomocniczych kotłów

2005   Technologie odsiarczania spalin

2006   Powierzchnie ogrzewalne kotłów- dobór, eksploatacja i modernizacje

2007   Kotły rusztowe-Rozwój technologii oraz doświadczenia z eksploatacji nowych i modernizowanych jednostek

2008   Instalacje odsiarczania spalin. Rozwój technologii i doświadczenia eksploatacyjne

2009   Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów

2010   Usuwanie szkodliwych substancji stałych i gazowych ze spalin kotłowych

2011   Modernizacja kotłów i urządzeń pomocniczych

2012   Kierunki rozwoju technologii energetycznych

2013   Materiały i technologie w modernizacji i budowie nowych bloków energetycznych

2014  Doświadczenia z eksploatacji i rozwój instalacji oczyszczania spalin

2015  Procesy niszczenia, powłoki ochronne oraz nowoczesne materiały kotłowe

2016  Realizowane i planowane inwestycje w energetyce. Innowacyjne rekonstrukcje bloków 200 MW. Blok DUO-BIO.

2017  Nowoczesne technologie dla nowych i modernizowanych bloków energetycznych

2018  Dostosowanie istniejącej infrastruktury energetycznej do wymogów emisyjnych BAT oraz Pakietu Zimowego