Wsparcie dla potrzebujących

W naszą strategię zrównoważonego rozwoju wpisany jest element pozytywnego oddziaływania na otoczenie. Przemyślane i podjęte na lata przez Zarządy spółek działania związane z prowadzeniem wolontariatu, zrodziły odpowiedź pracowników na zobowiązanie wobec słabszych i potrzebujących. To szansa dana samemu sobie do bycia dobrym, a w działania w które się angażujemy wkładamy nasze całe serca.

W ramach wolontariatu pracowniczego organizujemy Akcję Serduszkową. To inicjatywa pracowników, którzy zabierając serduszko do domu zobowiązują się do realizacji marzenia, które za nim się kryje. To działanie, które potwierdza, że małymi gestami można dokonać wielkich rzeczy. Wszystkie zebrane przez pracowników dary przekazywane są dla najbardziej potrzebujących rodziny z okolic Poznania i Raciborza. Pomogliśmy 74 osobom, w tym, 10 rodzinom, spełniliśmy 214 marzeń i potrzeb. Dodatkowo wsparciem i pomocą otaczamy placówki opiekuńczo – wychowawcze z rejonu Raciborza.