Fundacja RAFAKO

Inicjatywy CSR-owe podejmowane przez spółki z Grupy PBG koordynowane są przez powołaną w 2010 roku Fundację PBG, obecnie Fundację RAFAKO, która inspiruje do działania i pomaga spełniać marzenia. Fundacja wspiera osoby, instytucje, projekty, które w życie codzienne wnoszą dobro i wartości ponadczasowe. Otacza opieką i wsparciem podopiecznych Grupy PBG, reagując na bieżące potrzeby społeczności lokalnych, a transparentność jej działań gwarantuje coroczne sprawozdanie oraz nadzór Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://fundacjapbg.pl/