RAFAKO Gallery – sztuka biznesu

RAFAKO Gallery realizuje założenia statutowe Fundacji RAFAKO, ale jest także sztandarowym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu. Stworzona dla społeczności pracowniczej, dziś szeroko oddziałuje na społeczność lokalną. Miejsce pracy stało się nie tylko przybytkiem sztuki, ale stwarza pracownikom możliwość obcowania ze sztuką na co dzień. Prezentacja dzieł sztuki w spółce realizującej inwestycje z obszaru energetyki, ropy, paliw i gazu świadczy o naszej wysokiej kulturze organizacyjnej oraz niezmiennie zaskakuje i zachwyca klientów, kontrahentów i każdego z gości, odwiedzających naszą firmę. Uczestnicząc w przedsięwzięciach z dziedziny nauki, kultury i sztuki RAFAKO Gallery zajmuje się organizacją wystaw i wernisaży, wsparciem i promocją twórczości artystów znanych i tych, mniej znanych.

 

Szerzenie wiedzy na temat polskiej historii - Kossakowie na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Jest to największy projekt kulturalny w historii naszej korporacyjnej Fundacji, który uzyskał Narodowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej i zrealizowany został w 2018 roku. Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały dwa lata a pracowało nad nim kilkunastu wolontariuszy. Organizacja wystawy malarstwa Juliusza i Wojciecha Kossaków wpisuje się w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ich twórczość, to głębokie umiłowanie wszystkiego tego, co wiąże się z historią, przyrodą i obyczajowością polską, to podziw dla rodzimej poezji romantycznej i pamięć o potędze Rzeczpospolitej. A pośród malowanych motywów ten najważniejszy – koń i jego kult jako „towarzysza” polowań, wypraw wojennych i przede wszystkim – symbol wolności. Sześćdziesiąt prac, dwadzieścia osiem Juliusza Kossaka i trzydzieści dwie Wojciecha Kossaka, dają pełny obraz twórczości obu artystów. Kolejno w szwajcarskich, paryskich i polskich salach muzealnych prezentowane były mistrzowsko malowane akwarele, gwasze oraz obrazy olejne. Dzięki takiej inicjatywie buduje się społeczeństwo zaangażowane, dojrzałe i aktywne.