Społeczność lokalna

Świadomość otoczenia w którym funkcjonujemy inspiruje do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, przez które rozumiemy naszych pracowników, ich rodziny i przyjaciół. Ważne dla nas jest wspieranie osób potrzebujących pomocy, mecenat sportu, edukacji i kultury. Prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny i zrównoważony mamy świadomość wpływu na społeczności lokalne w siedzibach spółek, jak i miejscach realizacji naszych inwestycji.