Komunikat prasowy

SPOTKANIE KADRY KIEROWNICZEJ 23 grudnia 2011

Doroczne spotkanie z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa odbyło się 16 grudnia w reprezentacyjnym Domu Strzeleckim RAFAKO.

Doroczne spotkanie z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa odbyło się 16 grudnia w  reprezentacyjnym Domu Strzeleckim RAFAKO.

Przedświąteczna uroczystość była okazją do podsumowania kończącego się roku, wyjątkowo bogatego w wiele ważnych wydarzeń, jak np. zmiany właścicielskie, wybór oferty konsorcjum firm z RAFAKO na realizację największej w Polsce inwestycji energetycznej w Opolu, zakończenie budowy bloku energetycznego w Bełchatowie oraz instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki czy też porozumienie z General Elektric i Stocznią Gdańską o  współpracy przy budowie elektrowni jądrowych w Polsce, podpisane w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Wiesław Różacki, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny RAFAKO S.A., przemawiając do zebranych wskazał też na inne aspekty działalności przedsiębiorstwa. -  Jesteśmy aktywni społecznie,  wspieramy działalność oświatową, kulturalną,  sportową oraz wiele inicjatyw lokalnych. Biznes społecznie odpowiedzialny to taki, który ciągle poszukuje równowagi między zimną ekonomią a czynnikiem ludzkim.  Przedsiębiorstwo jest miejscem walki, rywalizacji i spełniania twórczych ambicji. I choć nie zastąpi rodziny, to nie może być w sprzeczności w wartościami leżącymi u jej podstaw, takimi jak wzajemne poszanowanie, uczciwość i lojalność – mówił prezes W. Różacki, dziękując załodze za całoroczną  pracę.

W dorocznym spotkaniu kadry kierowniczej RAFAKO uczestniczyli także były Wiceprezes RAFAKO Jerzy Thamm, były Dyrektor Naczelny fabryki Henryk Pohl, raciborski starosta Adam Hajduk oraz Mirosław Lenk, prezydent Raciborza


Honorowym gościem przedświątecznego spotkania była Małgorzata Wiśniewska, zasiadająca w Radzie Nadzorczej RAFAKO, reprezentująca Grupę PBG, nowego właściciela Spółki. - Jesteśmy szczęśliwi, że wspólnie będziemy mogli wkroczyć w nowy 2012 r. Niech będzie to rok wielkiego sukcesu. Na razie niewiele o sobie wiemy. O tym, jak wspaniałą organizacją jest RAFAKO będziemy zapewne dowiadywać się ze wspólnego działania – powiedziała Małgorzata Wiśniewska.


Małgorzata Wiśniewska

 Atrakcją wieczoru był spektakl muzyczny pt. „Zdobyć, utrzymać, porzucić”, w którym wystąpiły  Katarzyna Żak, Katarzyna Zielińska i Olga Bołądź.

Aktorka Katarzyna Żak tuż po występie

« WSTECZ