Komunikat prasowy

Komentarz Spółki do wyników Grupy RAFAKO za I kwartał 2019 roku 28 maja 2019

W I kwartale 2019 roku Grupa RAFAKO wypracowała 312,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym: 21,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 1,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 1,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. EBIDTA Grupy osiągnęła wartość 5,8 mln zł.

ZOBACZ WSZYSTKIE