komunikat prasowy

XIX Sympozjum Energetyka Bełchatów 30 sierpnia 2017

XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW odbyło się w dniach 4-6 września. W wydarzeniu tradycyjnie wzięła udział raciborska Spółka RAFAKO S.A., która od samego początku jest partnerem tego największego wydarzenia energetycznego w Polsce. Gościem specjalnym sympozjum był Andrzej Piotrowski – przedstawiciel Ministerstwa Energii.

800 osób – przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, ponad 600 minut prezentacji, 60 prelegentów, 9 sesji tematycznych, 3 panele dyskusyjne i blisko 80 stoisk wystawowych – tak liczbowo prezentuje się zakończona 6 września XIX edycja Sympozjum Naukowo-Technicznego  Energetyka Bełchatów, organizowane przez branżowe wydawnictwo BMP z Raciborza.

NAJWIĘKSZE  SPOTKANIE BRANŻY 
Przedstawiciele największych energetycznych firm w Polsce oraz instytucji i ośrodków badawczych starali się odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące przyszłości branży. Debatowano m.in. o tym, w jaki sposób można unowocześnić polską energetykę, tak, aby była zgodna z wymogami środowiskowymi i restrykcyjnymi przepisami unijnymi, efektywna oraz innowacyjna. 

Sympozjum otworzył prezes zarządu BMP Adam Grzeszczuk, po którym głos zabrał Sławomir Zawada, Prezes Zarządu PGIE GIEK S.A

- To najważniejsze spotkanie techniczne branży energetycznej w Polsce.  Uczestniczą w nim  przedstawiciele wytwórców energii, odbiorców jak i firm, które z nimi współpracują. Tutaj, w Bełchatowie nawiązujemy relacje i możemy porozmawiać o tym, jak wdrożyć najlepsze technologie, tak potrzebne polskiej energetyce – mówił do zebranych w sali konferencyjnej prezes Sławomir Zawada, który w imieniu reprezentowanej przez siebie firmy pełnił rolę honorowego gospodarza sympozjum. 

GŁOS MINISTERSTWA
Wśród zaproszonych gości był między innymi Andrzej Piotrowski,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,  który wziął udział w Forum Energetycznym pt. „Zmieniamy się. To Ewolucja, czy Rewolucja”,  inaugurującym cykl debat. 

- Polski rynek mocy jest trudny. Mamy nasze krajowe zasoby surowców energetycznych, głównie węgiel kamienny i brunatny. Z drugiej strony jest duży nacisk Unii Europejskiej, który ma służyć obniżeniu emisji CO2. Na pewno musimy znaleźć nową wizję dla Polski, nowe rozwiązania techniczne. Przygotowujemy w tej chwili koncepcję ekonomiczną rozwiązania dotyczącego elektrowni jądrowej.  Liczymy, że  w najbliższym czasie zostanie ono zatwierdzone przez rząd i przystąpimy do realizacji. Z punktu widzenia obciążeń emisyjnych musimy skłonić się w stronę wprowadzenia energetyki jądrowej - podkreślał w trakcie wystąpienia Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU Z BIZNESEM
Po uroczystym powitaniu i debacie inauguracyjnej rozpoczęły się panele tematyczne. W roli ekspertów udział w nich wzięli m.in. obecni na sympozjum przedstawiciele raciborskiej Spółki.
Jeden z takich paneli, zatytułowany „Wytwarzanie energii elektrycznej – współpracujemy – korzyści i bariery we współpracy inwestora, wykonawcy i nauki” poświęcony był współdziałaniu przemysłu z nauką. Uczestniczyła w nim Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes RAFAKO S.A. Obok niej zasiedli przedstawiciele takich  firm i instytucji jak General Electric,  Hitachi Mitsubishi Power System, Elektrociepłowni Stalowa Wola, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes RAFAKO podkreślała jak ważna dla przyszłości polskiej energetyki jest współpraca z ośrodkami naukowymi, ale też komercjalizacja wypracowanych rozwiązań.

- Bardzo cenię współpracę ze światem nauki, a polska energetyka jest miejscem, w którym zrodzi się jeszcze wiele pomysłów. Pytanie tylko, czy będziemy w stanie je wszystkie wdrożyć, bez odpowiednich referencji, które można wypracować tylko w projektach komercyjnych, a nie demonstracyjnych. Największym wzywaniem na tę chwilę, jest wypracowanie takiego modelu, w którym będzie możliwa budowa realnie pracujących, komercyjnych instalacji na skalę potrzebną polskiej energetyce - mówiła w trakcie panelu Agnieszka Wasilewska-Semail prezes RAFAKO S.A.

W trakcie dyskusji został poruszony temat związany z kształceniem przyszłej kadry.  Agnieszka Wasilewska-Semail podkreśliła, jak ważne dla energetyki jest nieszablonowe myślenie u przyszłych pracowników sektora, obecnie studentów. Realizując projekt energetyczny będą musieli bowiem czerpać wiedzę z różnych dziedzin nauki, od ochrony środowiska, chemii, przez ekonomię i kompetencje menedżerskie. A do tego, jak wskazała prezes RAFAKO, niezbędne jest odpowiednie dopasowanie oferty edukacyjnej przez ośrodki akademickie.

DUOBLOK lub HYBRYDOWY BLOK KOGENERACYJNY JAKO ALTERNATYWA DLA POLSKIEJ ENERGETYKI WĘGLOWEJ

„Utrzymujemy moc w polskich blokach klasy 200MW – nonszalancja, czy racjonalizm” - pod takim hasłem, drugiego dnia sympozjum, odbył się kolejny panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli RAFAKO. Debatę ekspertów poprzedziły prezentacje analizujące ekonomiczne i techniczne możliwości zastosowań duobloków oraz Hybrydowego Bloku Kogeneracyjnego, jako odpowiedź na potrzeby polskiej energetyki węglowej. Warto przy tym zaznaczyć, że duobloki to jeden z projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych przez RAFAKO wspólnie z Energoprojektem Katowice oraz uczelniami.

– To kluczowy panel całej konferencji, ponieważ stawia najważniejsze pytanie dla polskiej energetyki o przyszłość bloków 200MW, opalanych węglem kamiennym, których w Polsce mamy ok. 50. Stanowią one podstawowy zasób krajowych mocy energetycznych. Niestety, są już wysłużone, mają 30 -40 lat pracy za sobą i kwalifikują się do wymiany lub co najmniej do modernizacji. W trakcie spotkanie zostało postawione pytanie czy utrzymywanie tej floty bloków kotłów jest nonszalancją w energetyce polskiej, czy to racjonalne zachowanie. Konkluzja mojego wystąpienia była taka, że to konieczność i trzeba ją realizować w sposób racjonalny. RAFAKO ma rozwiązania pozwalające na dostosowanie takich obiektów w sposób skuteczny, efektywny i nowoczesny tak aby spełniły wszystkie wymagania stawiane przez polskie prawo i przepisy europejskie  – powiedział Mirosław Koziarski, Dyrektor Zakładu Obiektów Kotłowych w RAFAKO S.A, podsumowując swoją prezentację.

W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele takich firm i instytucji jak NCBR, Energoprojekt-Katowice S.A., Elektrociepłowni Stalowa Wola, ENEA Elektrowni Połaniec, Siemens Sp. z o.o., RN SBB Energy, PGE GIEK Dolna Odra.

- Bloki 200 MW są podstawą polskiej energetyki. Rozmowa o tym trwa już od dłuższego czasu i dotyczy zakresu, w jakim należy je modernizować. Najważniejszą sprawą jest kwestia ochrony środowiska, kolejnym tematem jest kwestia elastyczności, zmian obciążenia, możliwości szybkich reakcji na to, co dzieje się w sieci energetycznej. To także bardzo ważne zadanie dla całego naszego przemysłu, nie tylko dla RAFAKO, ale też dla wszystkich firm związanych z energetyką – wyjaśniał Krzysztof Burek, Wiceprezes RAFAKO S.A., uczestniczący w debacie ekspertów.

- Poglądy są różne a trudności duże, ponieważ dotyczy to praktycznie jednej trzeciej majątku wytwórczego polskiej energetyki, która ma już swoje lata i którą trzeba będzie w perspektywie kilkunastu lat zastąpić nowym majątkiem. Mamy za sobą 2 dekady luki inwestycyjnej, podczas której nic lub prawie nic nie zbudowaliśmy. Teraz będziemy mieli problem, jak szybko zastąpić ten majątek nowym, takim, który będzie odpowiadał wymogom współczesnym, spełniał wymogi unijne. Chcielibyśmy żeby to było praktycznie bezemisyjne, bardzo sprawne energetycznie, żeby ten majątek dało się zbudować na miarę naszych możliwości finansowych i przede wszystkim, żeby dało się znaleźć środki na pokrycie kosztów budowy – podsumował prof. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej, który pełnił funkcję moderatora dyskusji. Zdaniem przedstawicieli RAFAKO duobloki są właśnie taką alternatywą.

 

ZOBACZ WSZYSTKIE