komunikat prasowy

XI Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce 10 lutego 2016

W dniach 8-9 lutego w Katowicach odbywała się XI Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele RAFAKO S.A: Prezes Zarządu Agnieszka Wasilewska- Semail i Wiceprezes Zarządu Krzysztof Burek jako eksperci wzięli udział w ciekawych debatach, a Jerzy Mazurek, Kierownik Zespołu Pracowni Projektowych IOŚ w RAFAKO S.A. wygłosił referat, w którym przedstawił przykłady realizacji i modernizacji systemów oczyszczania spalin z odniesieniem osiągniętych efektów w zakresie usuwania zanieczyszczeń do planowanych konkluzji BAT. Obszerniejsza relacja wkrótce

Każdego roku Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska w Energetyce” gromadzi osoby, które na co dzień zajmują się energetyką, a w szczególności aspektami środowiskowymi w tejże. W dniach 8-9 lutego odbyła się jej XI edycja. Najważniejsze zagadnienia związane z ekologią w szeroko rozumianej branży energetycznej przyciągnęły przedstawicieli największych polskich firm i instytucji. 


Organizatorem konferencji jest BMP, wydawca magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i m.in. portalu KierunekEnergetyka.pl. Zgodnie z założeniami, przedsięwzięcie ma stanowić platformę wymiany informacji i doświadczeń między koncernami, przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi, działającymi w branży energetycznej. 


W tym roku specjaliści debatowali nad takimi zagadnieniami jak: Polska energetyka po Szczycie Klimatycznym 2015 w Paryżu, ciepłownictwo po 1 stycznia 2016 r., nowoczesne technologie na zdrowie elektrowni i środowiska, ochrona środowiska, a bezpieczeństwo energetyczne Polski, ciepłownictwo w modernizacji oraz zastanawiali się, co dalej z węglem.
W panelu inaugurującym sympozjum w Katowicach, pn. Ochrona środowiska a zróżnicowany rozwój w energetyce i ciepłownictwie wziął udział Jerzy Mazurek, który w swoim wystąpieniu przedstawił przykłady realizacji i modernizacji systemów oczyszczania spalin z odniesieniem osiągniętych efektów w zakresie usuwania zanieczyszczeń do planowanych konkluzji BAT. - Konkluzje BAT wprowadzają zaostrzenia dla parametrów, które do tej pory były nadzorowane w spalinach tj. dwutlenku siarki, pyłu i tlenków azotu. Ponadto określa nowe zanieczyszczenia, które będą nadzorowane i mierzone, tj. amoniak, chlorowodór, fluorowodór i rtęć - mówi Jerzy Mazurek, Kierownik Zespołu Pracowni Projektowych IOŚ w RAFAKO S.A. - RAFAKO od wielu lat prowadzi badania nad zmniejszeniem emisji wszystkich składników, ale na początku skupiliśmy się nad poprawą działania systemów do odsiarczania i odpylania. Przy okazji robiliśmy pomiary nad eliminacją rtęci i amoniaku. Wynikało z nich, że nasze technologie są w stanie i z nimi sobie poradzić. Teraz naszym celem jest opracowanie takich technologii, które będzie można oferować klientom przy różnych paliwach i o różnej wielkości, po to, aby ograniczyć emisję do wymaganego poziomu poszczególnych związków - dodaje J. Mazurek. Na potwierdzenie Jerzy Mazurek przedstawił trzy różne technologie, które osiągnęły zaostrzone przepisy ochrony środowiska. A są to: technologia mokrego odsiarczania zrealizowana w Elektrociepłowni Ostrołęka, technologia półsucha, czyli elektroinstalacja zrealizowana w Elektrociepłowni w Łodzi oraz system katalitycznego odazotowania zrealizowany w Elektrowni Kozienice.

 
Prowadzącym panel inauguracyjny był Jacek Janas, prezes TAURON Wytwarzanie S.A. Swoje referaty wygłosili także: Kazimierz Szynol (TAURON Wytwarzanie S.A.), Bogusław Regulski (Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie), Adam Adamek (Energoprojekt - Katowice S.A.), Hideto Kawata (Mitsubishi Hitachi Power Systems GmbH). 


Prezes RAFAKO S.A., Agnieszka Wasilewska - Semail, uczestniczyła w panelu dyskusyjnym pn. Ochrona środowiska a bezpieczeństwo energetyczne Polski, który poprowadził Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatyczno - Energetycznej KIG. - W tej chwili RAFAKO S.A. w większości swoje przychody generuje z obszarów związanych z ochroną środowiska. Jesteśmy bardzo związani z tym, co dzieje się na tzw. rynku klimatycznym, czy też w obszarze przepisów klimatycznych. Z naszego punktu widzenia, zaostrzanie się norm nie jest czymś negatywnym, ponieważ dla firmy to nowe możliwości. Natomiast z punktu widzenia naszych klientów, inwestorów w sektorze energetyki zawodowej to wielkie wyzwanie - powiedziała Agnieszka Wasilewska - Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. - Bardzo interesujący jest temat konkurencyjności wytwarzania energii i nowych norm ochrony środowiska. W związku z tym powstaje pytanie, czy polska gospodarka w dużej mierze oparta na węglu będzie mogła konkurować w kwestii ceny energii. To jeden z ważniejszych elementów konkurencyjności gospodarki - dodała prezes A. Wasilewska - Semail.


W panelu tym uczestniczyli także: Jacek Janas (Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.), Piotr Andrusiewicz (Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Enea Wytwarzanie), Włodzimierz Kędziora (Wiceprezes Zarządu Veolii Energii Polska), Urszula Zając (Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW), Janusz Lewandowski (Politechnika Warszawska), Bogusław Regulski  (Wiceprezes Zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie) oraz Andrzej Szymkiewicz (Prezes Zarządu KW „Czatkowice”).


Po zakończeniu pierwszego dnia dyskusji wręczone zostały statuetki Klucz Sukcesu. Jest to wyróżnienie, jakie tradycyjnie redakcja „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” przyznaje osobom i instytucjom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki. Podczas XI Konferencji Ochrona Środowiska w Energetyce statuetkę za szczególne zasługi dla polskiej energetyki otrzymał dr Andrzej Kowalski, prezes zarządu Energoprojekt Katowice, a Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu otrzymał wyróżnienie za wkład w rozwój niskoemisyjnych i zeroemisyjnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła.


Drugi dzień konferencji to kolejne wykłady, prelekcje i dyskusje na temat ekologii. W debacie o przyszłości węgla kamiennego w energetyce, podsumowującej wydarzenie uczestniczył Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. i Dyrektor ds. Handlowych. - Węgiel jest podstawowym surowcem energetycznym w Polsce, jak również energetyka węglowa jest podstawowym odbiorcą rozwiązań technicznych, którymi dysponuje RAFAKO S.A. Nie znaczy to, że na węglu sprawa aktywności RAFAKO się kończy. Widzimy, że surowiec ten zaczyna tracić na znaczeniu w energetyce światowej, w Europie oraz również w Polsce. Co za tym idzie, musimy rozglądać się za innymi technologiami i rozwiązaniami. Pracujemy nad tym od pewnego czasu. Mamy szereg programów badawczo-rozwojowych, które kierujemy w stronę innych paliw oraz innych alternatywnych sposobów pozyskiwania oraz generacji ciepła i prądu elektrycznego - powiedział wiceprezes Krzysztof Burek.

Oprócz Wiceprezesa Zarządu RAFAKO S.A. w dyskusji uczestniczyli także: Kazimierz Szynol (TAURON Wytwarzanie S.A.), Michał Mejer (Dyrektor ds. Obrotu Paliwami, Pełnomocnik Zarządu Veolii Energii Polska), Waldemar Szulc (Członek Zarządu TGPE), Andrzej Sikora (Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych), Stanisław Tokarski (Prezes Zarządu TGPE). Przedstawiciele branży dyskutowali m. in. o alternatywach dla węgla w polskich realiach oraz o polityce dekarbonizacji UE. 

Honorowym Gospodarzem konferencji był TAURON Wytwarzanie S.A., natomiast jednym ze sponsorów wydarzenia było RAFAKO S.A. Obie firmy nie tylko spotykają się na wydarzeniach branżowych, ale także od lat ściśle ze sobą współpracują, m. in. w Jaworznie, przy budowie bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne. 

Na dzień dzisiejszy realizacja inwestycji w El. Jaworzno III, odbywa się zgodnie z harmonogramem. Współpraca z RAFAKO odbywa się na bardzo dobrym poziomie, a sam kontakt jest bardzo konstruktywny - powiedział Jacek Janas, Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. - Natomiast dzisiejsza konferencja to wydarzenie branżowe. Więcej rozmów odbywa się poza salą. Uważam, że grono energetyczne, które się tu spotyka, ma okazję zobaczyć w jakich technologiach można realizować zadania, które wynikają z ochrony środowiska. Są one bardzo trudne, dlatego też trzeba mocno otworzyć oczy i zobaczyć w jakim kierunki zmierza świat - dodał J. Janas.  


- Nasza oferta dla energetyki nie ogranicza się wyłącznie do zagwarantowania wymaganych parametrów wytwarzanego czynnika, ale uwzględnia również wszelkie aspekty środowiskowe. Wszystkie obiekty, które budujemy dla energetyki spełniają obowiązujące normy ochrony środowiska. Powiem więcej, projektowane i dostarczane przez nas instalacje są w stanie spełniać normy, które będą obowiązywać w przyszłości! Wiemy, że takie ciągłe zaostrzanie norm jest uciążliwe dla branży energetycznej, szczególnie tej opartej na węglu. Jednak dla takich firm jak nasza, podnoszenie tej poprzeczki stanowi szansę, przyczynia się do rozwoju technologii i oznacza perspektywę nowych zamówień. Konferencja natomiast jest platformą wymiany informacji i doświadczeń w tej tematyce. Trzeba przyznać, że stoi na wysokim poziomie merytorycznym i zgromadziła zacne grono ekspertów z branży - powiedział Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu RAFAKO S.A. 


Dwudniową konferencję zakończyła wspólna wycieczka techniczna do Jaworzna. Z platformy widokowej Elektrowni można było zobaczyć plac budowy bloku 910 MW. Podest widokowy znajdował się na dachu budynku kotła 50 MW OZE w Jaworznie, który również został zbudowany przez RAFAKO S.A.

ZOBACZ WSZYSTKIE