komunikat prasowy

RAFAKO S.A. ZAPREZENTOWAŁO SWOJE TECHNOLOGIE NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W OSTRAVICY 13 listopada 2015

- Czujemy się tutaj jako siła wiodąca, która ma wiele do powiedzenia w zakresie ochrony środowiska - powiedział Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych RAFAKO S.A., które w czeskiej Ostravicy współorganizowało kolejną edycję konferencji pn. „Technologie oczyszczania spalin z jednostek energetycznych”.

- Tego typu konferencje to dla RAFAKO możliwość promowania tego, co potrafi nasza firma i czym dysponuje. Spotykamy się tu z klientami, rozmawiamy o różnych projektach, realizowanych nie tylko na terenie Czech, ale także w innych krajach. Ponadto mamy kontakt bezpośredni z rynkiem, a to jest bardzo ważny aspekt takich wydarzeń - powiedział Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A., Dyrektor ds. Handlowych, uczestniczący w konferencji. - Posiadamy odpowiednie referencje i produkty, które oferujemy przede wszystkim w Polsce, ale również w Czechach. Realizujemy na tym rynku kilka projektów związanych z instalacjami odsiarczania spalin i mamy nadzieję rozszerzać współpracę. Czechy, podobnie jak Polska, muszą spełnić wszystkie unijne wymogi dotyczące ochrony środowiska i zaostrzonych norm związanych z emisjami szkodliwych substancji. W związku z tym będą musiały swoje elektrownie wyposażyć w urządzenia, które mamy w swojej ofercie. Aktualnie uczestniczymy w kilku bardzo dużych przetargach w Czechach. Patrzymy również w kierunku rynku słowackiego, gdzie także są elektrownie węglowe - dodał wiceprezes RAFAKO S.A.

To już 23. edycja czeskiej konferencji w Ostravicy. Po raz czwarty z rzędu jej współorganizatorem było RAFAKO S.A. - Pierwszych 19. edycji organizowała Wyższa Szkoła Górnicza w Ostrawie. Od początku była to konferencja poświęcona oczyszczaniu spalin kotłowych. Cztery lata temu uczelnia postanowiła wycofać się z organizowania tej imprezy w dotychczasowej formie i wówczas wspólnie z naszym czeskim partnerem postanowiliśmy, że będziemy kontynuować organizację konferencji. Jak pokazuje frekwencja i poziom merytoryczny referatów, była to słuszna decyzja - powiedział Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu RAFAKO S.A. 

Organizatorem konferencji, która odbyła się w dniach 5-6 listopada, obok RAFAKO S.A. i firmy  Envir&Power Ostrava a.s. była też czeska uczelnia wyższa, VŠB-TU Ostrava (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava). 

Podczas konferencji przedstawiciele m.in. raciborskiej Spółki wygłosili referaty dotyczące technologii ochrony środowiska stosowanych w energetyce. RAFAKO S.A. przedstawiło swoje doświadczenia w tym zakresie, opisując zrealizowane do tej pory przykładowe instalacje.

Podobnie jak co roku, także w ostatniej edycji wydarzenia udział wzięli przedstawiciele firm związanych z energetyką, funkcjonujących na czeskim rynku oraz naukowcy, prowadzący badania nad emisją oraz odsiarczaniem spalin. Wiodącym tematem prezentowanych referatów były zagadnienia dotyczące problematyki oczyszczania spalin z jednostek energetycznych spalających paliwa kopalniane. 

Pośród wielu referatów z polski, znalazły się m.in. zagadnienia na temat przykładów realizacji systemów odsiarczania spalin, systemów odazotowania spalin metodą katalityczną (SCR) oraz przykładów realizacji kompletnego bloku energetycznego spełniającego wymagania konkluzji BAT. 


- W latach 60. czy 70. byliśmy liderami w europejskiej energetyce, w tym także w budowie kotłów. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili główną rolę w naszym regionie odgrywa strona polska. Oczywiście, cieszymy się z tego bardzo i mamy nadzieję, że nasze stosunki będą jak najlepsze. W zakresie energetyki współpracujemy nie tylko z polskimi firmami, ale też wieloma uczelniami - dodał doc. Bohumir Čech z VŠB-TU Ostrava w Czechach, zasiadający w komitecie organizacyjnym konferencji. 

Przedsięwzięcie to jest okazją nie tylko do wymiany informacji na temat dostępnych technologii, ale także podtrzymania lub też nawiązania kontaktów handlowych. - To jedna z dwóch najważniejszych tego typu konferencji branżowych w Czechach oraz jedna na Słowacji, które bardzo dobrze wpisują się w strategię naszej obecności na tym rynku. Dzięki niej uzyskujemy informacje na temat np. stanu technicznego poszczególnych jednostek energetycznych oraz planów inwestycyjnych naszych potencjalnych kontrahentów. Często sami zainteresowani klienci kontaktują się z nami znając nasze bardzo dobre realizacje na rynku czeskim - powiedział Jacek Cielecki, Dyrektor Handlowy ds. Sprzedaży Instalacji Odsiarczania Spalin RAFAKO S.A.

Potwierdza to Paulina Mołas, z działu odsiarczania spalin w RAFAKO S.A., która prezentowała jeden z referatów dotyczących możliwości technicznych raciborskiej firmy. - W konferencji uczestniczę po raz trzeci promując produkty firmy RAFAKO S. A. w sektorze ochrony środowiska. To doskonała reklama naszej firmy, która przynosi wymierne efekty w postaci nowych kontraktów. Naszym celem jest poszerzanie referencji na rynku naszych sąsiadów, który w najbliższym czasie będzie charakteryzował się popytem z uwagi na zbliżające się zmiany w przepisach prawa ochrony środowiska. Obecnie spływają do nas zapytania ofertowe. Mam nadzieję, że dzięki tej konferencji pozyskamy nowe kontakty, które przełożą się na kolejne zamówienia - przyznała P. Mołas. 

O istocie konferencji oraz współpracy z RAFAKO S.A. opowiedział także Jiří Míček z Envir&Power Ostrava. - Bardzo blisko kooperujemy z RAFAKO, głównie z Działem Ochrony Środowiska oraz Działem Handlowym. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze zwłaszcza, że mamy na koncie wspólnie zrealizowane projekty, jak choćby instalacje odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Trzebowice i odpylenia w Elektrociepłowni w Pardubicach - podkreślił Jiří Míček, który dodał także, że pozycja RAFAKO S.A. na rynku czeskim jest mocna, ponieważ system współpracy nie działa jedynie na zasadach sprzedaży i handlu. - Korzystamy z technologii RAFAKO S.A. Mamy nadzór z ich strony, a jednocześnie są to nasi partnerzy - dodał Jiří Míček.

Polsko - czeska współpraca z udziałem RAFAKO S.A. stale się rozwija. Istnieje wiele projektów, które zostały już zrealizowane, bądź są w trakcie. Pośród działań ukończonych jest m.in. budowa instalacji odsiarczania spalin na kotłach w czeskiej Elektrowni Trzebowice, należącej do spółki Dalkia  ČR a.s. Była to pierwsza, zrealizowana poza Polską instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą opartą o technologię RAFAKO S.A. Ponadto dostarczone zostały także elektrofiltry do Elektrociepłowni Melnik, której właścicielem jest firma ČEZ (czeskie przedsiębiorstwo energetyczne). 

« WSTECZ