Aktualność

Nagrody dla RAFAKO na Gali budownictwa 18 października 2019

Na dorocznej Gali Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która odbyła się w miniony piątek, 18. października, w Operze Śląskiej w Bytomiu, otrzymaliśmy trzy wyjątkowo prestiżowe nagrody.

Do RAFAKO trafiła Śląska Wielka Nagroda Budownictwa – „Za osiągniętą pozycję lidera na rynku obiektów i instalacji dla energetyki w 70 lecie działalności”. Nagrodę odebrał Edward Kasprzak, Prezes Zarządu E0003B7 sp. z o .o., budującej nowy blok w Jaworznie. Dziękując za wyróżnienie, przypomniał długą historię Spółki i jej stopniowy organiczny wzrost do osiągniętej obecnie pozycji.

Tytuł Honorowy wraz z Medalem Osobowość Budownictwa Śląskiego, Izba przyznała pośmiertnie Prezesowi Jerzemu Wiśniewskiemu. Odbierając nagrodę, Dyrektor ds. Komunikacji Grupy PBG, Jacek Balcer podkreślił, że choć ś.p. Założyciel Grupy PBG urodził się we Włocławku, firmę budował w Poznaniu, to jednak na Śląsku wiele ona zbudowała i buduje, a sam Prezes łączył w sobie najlepsze cechy z różnych regionów Polski. Wiele jego cech, takich jak przywiązanie do rodziny, tradycji i wiary oraz pracowitość to cechy typowe dla Ślązaków, symboliczne jest więc przyznanie Jemu nagrody właśnie na Śląsku i od Śląskiej Izby Inżynierów.

 Tytuł „Osobowości” odebrała również wiceprezes RAFAKO S.A., Agnieszka Wasilewska – Semail. Dziękując za nagrodę, zadedykowała ją wszystkim pracownikom RAFAKO, bo to oni tworzą tę firmę i w codziennej pracy kształtują jej siłę i miejsce na rynku.

W trakcie Gali nagrodę odebrali też przedstawiciele spółki Grupy Tauron  - Nowe Jaworzno, za  budowę nowego bloku w Elektrowni w Jaworznie.  

« WSTECZ