Umowa na budowę bloku energetycznego w koksowni Radlin podpisana.

Całkowity koszt budowy wyniesie 289 milionów złotych. Inwestor zamierza sfinansować budowę bloku w ponad 70% ze źródeł zewnętrznych, w tym z wykorzystaniem pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW ze środków unijnych w kwocie 134 mln zł oraz z kredytu udzielonego przez EBI w kwocie 58,5 mln euro.

Czas realizacji inwestycji określono na 29 miesięcy, licząc od czerwca br. Nowa jednostka wejdzie do ruchu w IV kwartale 2021 r.

Zadanie inwestycyjne obejmuje dwa kotły parowe o łącznej mocy około 104 MWt, zabudowę turbiny upustowo – kondensacyjnej o mocy 28 MWe oraz człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt a także instalacje pomocnicze – mówi Mariusz Soszyński – członek zarządu JSW KOKS S.A. ds. produkcji i techniki.  – Źródłem energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180 mln metrów sześciennych rocznie.

Inwestor zakłada roczną produkcję ok. 486 tys. GJ pary technologicznej oraz wody grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ a także 196 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja pozwoli na zaspokojenie potrzeb własnych koksowni oraz na zaopatrywanie odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Radlina oraz KWK Marcel w zakresie wody grzewczej.

Iwona Gajdzik – Szot,  członek zarządu JSW KOKS S.A. ds. ekonomicznych podkreśliła rolę inwestycji dla zwiększenia ekonomiczności produkcji koksowni i ochrony środowiska. – Własna produkcja z odpadowego do tej pory gazu koksowniczego pozwoli nam też uniezależnić się od dostawców zewnętrznych, co ma duże znaczenie z punktu widzenia choćby tylko pewności zasilania.

Warto dodać, że budowa bloku energetycznego w kogeneracji w Radlinie ujęta została w Planie dla Śląska i jest najważniejszą częścią ambitnego planu modernizacji koksowni Radlin, obejmującego  wiele innych, istotnych zadań inwestycyjnych.

To że polska firma, z długą historią na Śląsku, będzie wykonawcą nowoczesnej instalacji dla innej firmy z tej ziemi cieszy nas ogromnie i jest powodem do dumy, że doceniono nasze kompetencje - powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. - Rozwiązania jakie stosujemy w RAFAKO udowadniają, ze energetyka oparta – bezpośrednio czy pośrednio – na węglu nie musi być obciążeniem dla środowiska. (koks)

Komentarz RAFAKO SA do aktualnej wyceny akcji Spółki 10 września 2018

Szanowni Państwo, W związku z odnotowaniem przez kurs akcji RAFAKO SA na zamknięciu w dniu 7 września 2018 roku historycznego minimum chcielibyśmy podkreślić, że wpływ na spadek kursu akcji Spółki mają czynniki poza fundamentalne, które nie są zależne od Spółki i które są związane z aktualną sytuacją panującą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że Spółka z sukcesem realizuje zakładaną strategię ogłoszoną w kwietniu bieżącego roku. Od stycznia Grupa RAFAKO podpisała kontrakty o wartości blisko 800 mln zł i spodziewa się podpisania kolejnych w kwocie blisko 770 mln zł. Według stanu na dzień 1 lipca 2018 roku wartość portfela zamówień Grupy RAFAKO wynosi ponad 3,14 mld zł, z czego do realizacji na rok 2018 przypada ponad 800 mln zł. W strukturze portfela 13,5% wartości stanowi nowy strategiczny segment działalności – oil&gas. Kluczowy projekt z portfela zamówień, dotyczący budowy elektrowni w Jaworznie, jest wykonywany zgodnie z harmonogramem i budżetem kontraktu.

Zdaniem Zarządu spółki RAFAKO nie ma podstaw do tak niskiego kursu i nie wystąpiły żadne fundamentalne okoliczności uzasadniające obserwowaną przecenę akcji.

Pozdrawiamy,

Relacje Inwestorskie RAFAKO SA

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym ZOBACZ WSZYSTKIE