Aktualność

Komentarz Spółki dotyczący przetargu na budowę elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW 16 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym mija termin odwołania się Konsorcjum, którego partnerem jest spółka RAFAKO, od wyniku przetargu dotyczącego budowy bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. Również dzisiaj, Spółka została poinformowana przez Lidera Konsorcjum, którym pozostaje Polimex-Mostostal SA, o podjęciu decyzji o nieskładaniu odwołania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby odwołanie było skutecznie złożone, powinno być ono podpisane przez lub w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum. Nieskorzystanie z tej możliwości przez Lidera Konsorcjum w przypadku przetargu dotyczącego budowy bloku energetycznego w Ostrołęce uniemożliwiło złożenie odwołania przez spółkę RAFAKO.

Naszym zdaniem zgromadziliśmy wystarczające materiały, które przekazaliśmy do Lidera Konsorcjum. Niestety samodzielnie nie mamy ścieżki dającej możliwość odwołania się od wyniku przetargu. - powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO.

Portfel zamówień Grupy RAFAKO na 1 stycznia 2018 roku wynosił 3,1 mld zł i, nie uwzględniając Ostrołęki, tylko w tym roku planujemy podpisać kontrakty o wartości między 900 mln a 1,2 mld zł, co jest założeniem realnym, biorąc pod uwagę, że na koniec I kwartału br. mamy informację o wyborze naszych ofert jako najkorzystniejszych w postępowaniach na łączną kwotę ok. 670 mln zł.
Elektrownia Ostrołęka byłaby istotnym kontraktem w portfelu RAFAKO, ale i bez niej pozytywnie patrzymy na przyszłość Spółki i potencjał rynków, na których działamy.
– komentuje Agnieszka Wasilewska-Semail.

W przetargu na budowę elektrowni w Ostrołęce złożono trzy oferty. Najniższą cenę zaoferowała China Power Engineering Consulting Group – 4,849 mld zł brutto, Konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto, natomiast Konsorcjum Polimex-Mostostal i RAFAKO – 9,591 mld zł brutto. W dniu 4 kwietnia 2018 roku spółka Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru Konsorcjum GE Power i Alstom Power System na Generalnego Wykonawcę inwestycji. Rozstrzygnięcie postępowania przez spółkę Elektrownię Ostrołęka nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z wybranym wykonawcą, do którego wymagane są dodatkowe zgody korporacyjne.

 

 

ZOBACZ WSZYSTKIE