komunikat-prasowy

RAFAKO S.A. podpisało list intencyjny z firmą Polimex Energetyka 15 july 2016

W czwartek, 14 lipca, prezes Zarządu RAFAKO S.A. Agnieszka Wasilewska- Semail i Mirosław Skowron, prezes Zarządu Polimex Energetyka podpisali list intencyjny w sprawie wspólnego przystąpienia do ewentualnego przetargu na rozbudowę mocy Elektrowni Ostrołęka.

Podpisana umowa pomiędzy raciborską Spółką a Polimeksem Energetyka ma być pierwszym elementem szerokiej współpracy pomiędzy firmami. - Uważamy, że możemy stworzyć mariaż, który będzie główną siłą napędową wokół kolejnego projektu. Oczywiście, będziemy musieli zmierzyć się z konkurencją innych światowych koncernów, nie mniej jednak uważamy, że posiadamy niezbędne zasoby i kompetencje, aby z sukcesem realizować blok w Ostrołęce – podkreśla Agnieszka Wasilewska- Semail, prezes Zarządu RAFAKO S.A.

Głównym założeniem podpisanego listu jest wspólne przystąpienie do ewentualnego postępowania przetargowego dotyczącego rozbudowy mocy energetycznych w Elektrowni Ostrołęka oraz wykonania prac w ramach umowy. - W technologii, wiedzy i umiejętnościach siła! Wspólnie z RAFAKO to posiadamy, dlatego chcemy przygotować się do zadań, jakie jeszcze zostały do zrobienia w polskiej energetyce – mówi  Mirosław Skowron, prezes Zarządu Polimex Energetyka. - Posiadamy sprawne siły wykonawcze. Raciborska Spółka zaś doskonałe technologie. Jak dotąd nasza współpraca w Opolu oraz na budowie bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno układa się pomyślnie, dlatego chcemy ją kontynuować – dodał M. Skowron. 

Kiedy dojdzie do przetargu liderem konsorcjum ma zostać Polimex Energetyka, odpowiedzialny za prace montażowo-budowlane. RAFAKO zaś, jako współkonsorcjant.

SEE ALL