Aktualność

RAFAKO S.A. z tytułem Najlepszy Pracodawca 2021 6 april 2021

RAFAKO znalazło się wśród grona zwycięzców rankingu Poland's Best Employers 2021 opracowanego przez magazyn Forbes i firmę badawczą Statista.

Najlepsi polscy pracodawcy wyłonieni zostali na podstawie wyników niezależnego badania przeprowadzonego wśród ponad 10 000 pracowników zatrudnionych w Polsce. Respondenci poproszeni zostali o ocenę pracodawców w obszarach takich jak wizerunek, zaufanie, równość płci, społeczna odpowiedzialność biznesu czy wynagrodzenia i benefity pracownicze.

« WSTECZ