Aktualność

Nowy Zarząd RAFAKO S.A. 12 august 2020

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Mariusza Zawiszę.

Szczegół w załączonej infomacji prasowej

« WSTECZ