Aktualność

RAFAKO uczestnikiem konferencji UDT – Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju 6 february 2017

Bezpieczeństwo w energetyce, innowacje i wprowadzanie nowoczesnych technologii jako główne aspekty w kreowaniu rozwoju państwa- to tematy wiodące konferencji zorganizowanej 19 stycznia w Warszawie przez Urząd Dozoru Technicznego. Firma RAFAKO S.A. była uczestnikiem spotkania.

IV konferencja pt.: „Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju”, to wydarzenie cykliczne, w którym uczestniczą zarówno specjaliści szeroko pojętej branży energetycznej, jak również osoby związane z nowoczesnymi technologiami czy krajowym bezpieczeństwem. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wicepremier Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów.

Konferencję otworzył jej gospodarz - prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski. W swoim wystąpieniu nakreślił cztery ważne obszary kreowania rozwoju państwa, które dotyczyły aspektów prawnych związanych z bezpieczeństwem, energetyką, innowacjami i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz tematu wsparcia polskich firm w obszarze bezpieczeństwa. Konferencja została podzielona na dwa bloki: panele dyskusyjne oraz prelekcyjne. 

Panele dyskusyjne rozpoczęto od rozmowy na tematy związane z regulacjami prawnymi, jako czynnik rozwoju państwa. Moderatorem tej niezwykle żywej dyskusji był prof. dr hab. Maciej Rudnicki. Uczestnicy panelu to: Mariusz Haładyj (podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju), prof. dr hab. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa) oraz Krystian Pater (członek Zarządu ds. Produkcji, PKN Orlen S.A.). Paneliści podjęli próbę określenia wpływu regulacji prawnych na rozwój gospodarki poprzez pryzmat własnych doświadczeń: naukowych, prawnych i ekonomicznych. 

Kolejną debatę na temat bezpieczeństwa w energetyce podjęli Andrzej Ziółkowski (prezes UDT), Jacek Janas (prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A.), Marian Babiuch (prezes Zarządu Elektrociepłownia „Zielona Góra”), Grzegorz Rosłonek (Dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego, PGNiG SA) oraz Krzysztof Burek (wiceprezes Zarządu, RAFAKO S.A.). Rolę moderatora objął Dariusz Piotrowski - członek Zarządu Microsoft Polska. 

- Debata była wyjątkowo ciekawa, bo poruszała różne aspekty związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Była mowa, m.in. o dostawach energii cieplnej i jakości systemów, które to robią. Poruszano zagadnienia związane z dostawą paliw, kierunkami ich importu oraz eksportu. Dla nas, jako producenta w branży energetycznej najistotniejsze jest to, że temat związany z bezpieczeństwem zatacza coraz szersze kręgi. Podejmują go już nie tylko przedsiębiorstwa, ale też ministrowie, którym również zależy na stabilności tego systemu - relacjonuje Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.

W trzecim i zarazem ostatnim panelu konferencji uczestnicy: Roman Giedrojć (główny Inspektor Pracy), prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH), prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz (dyrektor naczelny z Instytutu Technologii Eksploatacji PIB z Radomia), dr inż. Daniel Podgórski (zastępca dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) podjęli temat: „Bezpieczeństwo, dziś i jutro. Zagrożenia w obszarze nowoczesnych technologii”. Panel odbył się w formie prelekcji. 

Dzień przed konferencją odbyła się gala pn.: „Lider Bezpieczeństwa Technicznego”. Inicjatorem wydarzenia jest Urząd Dozoru Technicznego, który honoruje przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski. Kapituła rankingu ocenia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa nominowane są w trzech kategoriach „wytwórca”, „użytkownik” i „modernizujący”. W 2014 roku taki tytuł otrzymało RAFAKO. W tym roku Krzysztof Burek otrzymał indywidualną odznakę -  zasłużony dla UDT. 

ZDJĘCIA:  Źródło: www.udt.gov.pl


 

 

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ