Aktualność

RAFAKO weźmie udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Odpylania Elektrostatycznego ICESP 2016 20 september 2016

W dniach 21-23 marca, w Politechnice Wrocławskiej, odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja Odpylania Elektrostatycznego ICESP 2016 z udziałem naukowców i przedstawicieli firm z całego świata. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Przewodniczący International Society Electrostatic Precipitations, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego PWr. RAFAKO S.A. jest partnerem konferencji.

Program i więcej informacji:

http://www.icesp2016.pwr.edu.pl/conference/

« WSTECZ