O FIRMIE

RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów.

PRZEJDŹ DO DALSZEJ TREŚCI

TECHNOLOGIA

dla energetyki, dla środowiska

CENTRUM PRASOWE

PRZEJDŹ DO CENTRUM PRASOWEGO

NA SKRÓTY

Odwiedź dodatkowe serwisy

SZKOLENIA SPAWACZY