Rynek i klienci

RAFAKO to firma o bogatych tradycjach, posiadająca najnowsze technologie kotłowe i oczyszczania spalin, największy w Europie producent kotłów, dostawca kompletnych bloków energetycznych, w tym bloków na nadkrytyczne parametry pary – to nobilituje i zobowiązuje. Zobowiązuje do dbałości o dorobek i do dalszego rozwoju.

Oprócz tego co najważniejsze, czyli profesjonalnej realizacji kontraktów oraz badań i rozwoju, RAFAKO dba o swój wizerunek poprzez:

 • Działania PR w mediach ogólnopolskich i lokalnych,
 • Odpowiedni wygląd siedziby firmy i jej najbliższego otoczenia,
 • Odpowiednie i atrakcyjne oznakowanie miejsc budowy,
 • Przejrzystą, aktualną i bogatą w informacje stronę internetową,
 • Schludne i profesjonalnie opracowane materiały informacyjne,
 • Stonowaną, konsekwentną reklamę wizerunkową,
 • Obecność w liczących się organizacjach i gremiach branżowych, takich jak Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, organizacja VGB, Komitet Doradczy Power Gen Europe,
 • Sponsoring i udział w ważnych dla branży i kraju imprezach i wydarzeniach, takich jak konferencje, jubileusze, zloty, Dni Energetyka, zawody sportowe, wydarzenia kulturalne,
 • Sponsoring ważnych publikacji naukowo-technicznych,
 • Sponsoring sportowców takich jak Justyna Kowalczyk, którzy podobnie jak RAFAKO osiągają sukces dzięki ciężkiej i konsekwentnej pracy,
 • Kalendarze i gadżety firmowe,
 • Właściwą oprawę wizerunkową imprez firmowych i integracyjnych,
 • Działalność prospołeczną i charytatywną.