Głosowanie

Informacja, jak prawidłowo wypełnić kartę do głosowania https://www.rafako.com.pl/pub/File/restrukturyzacja/Instrukcja_g_osowania.pdf