Propozycje układowe

Propozycje układowe RAFAKO S.A. w restrukturyzacji https://www.rafako.com.pl/pub/File/restrukturyzacja/Propozycje_uk_adowe_09112020.pdf