Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Monitor Sądowy i Gospodarczy 174/2020 

Informacja dotycząca RAFAKO S.A. o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu znajduje się na stronie 90 załączonego pliku.