Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 14 listopada 2014
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014
  • 1 września 2014
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2014
  • 15 maja 2014
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014
  • 21 marca 2014
   Opublikowanie raportu rocznego za rok 2013
  • 21 marca 2014
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013