Lista referencyjna

Elektrociepłownia SZCZECIN

Szczecin

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
WP 2 140 MW 155 2,0 węgiel kamienny 1975 - 1977
 

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Numer kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
OP-130 Pauker Kocioł Nr 41 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA   <150 1993
OP-130 Pauker Kocioł Nr 42 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA   <150 1993

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI