Termiczna utylizacja odpadów

RAFAKO S.A. oferuje „pod klucz” kompletne instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, wysokoenergetycznych frakcji odpadów (tzw. RDF) oraz biomasy. Oferowane przez RAFAKO S.A. instalacje do termicznego przekształcania odpadów gwarantują dochowanie rygorystycznych krajowych i unijnych wymogów prawnych dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz norm związanych z emisją spalin do atmosfery.

RAFAKO S.A. posiada ponad 25-letnie doświadczenie na rynku europejskim w zakresie dostarczania kotłów odzyskowych bądź też elementów ciśnieniowych kotłów do instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, przemysłowych oraz biomasy, uczestnicząc w tym czasie w ponad 80 różnych projektach związanych z termicznym przekształcaniem odpadów. Z drugiej strony RAFAKO S.A. posiada wieloletnie, ugruntowane doświadczenie w kompleksowym procesie oczyszczania spalin. Suma tych doświadczeń sprawia, iż nowym produktem RAFAKO S.A. jest oferowanie kompletnych instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

W latach 2013-2017 RAFAKO S.A. pomyślnie uczestniczyło w realizacji projektu „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, będąc odpowiedzialnym za projekt, dostawę, montaż oraz rozruch części technologicznej tj. rusztu, kotła odzyskowego, instalacji oczyszczania spalin oraz instalacji oczyszczania ścieków technologicznych wraz systemem magazynowania i dystrybucji odpadów poprocesowych dla dwóch linii technologicznych o wydajności spalania 10 Mg/h każda.

 

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów - Szczecin

 

RAFAKO zostało finalistą prestiżowego konkursu Polish Project Excellence Award 2019, organizowanego przez International Project Management Association (IPMA) Polska.

Pobierz referencje