Urządzenia odpylające

W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu emisji pyłu w spalinach pochodzących z różnych procesów technologicznych, zwłaszcza z kotłów energetycznych opalanych węglem kamiennym, brunatnym i biomasą, zastosowanie znajdują elektrofiltry. Elektrofiltry oferowane przez RAFAKO S.A. są najekonomiczniejszymi, wysokoskutecznymi urządzeniami zapewniającymi niższe koszty eksploatacyjne oraz niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu z innymi urządzeniami odpylającymi dostępnymi na rynku.

Zakres stosowania urządzeń odpylających:

 • Elektrownie
 • Elektrociepłownie
 • Cementownie
 • Spalarnie odpadów
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Przemysł celulozowo-papierniczy
 • Przemysł hutniczy

Ważniejsze referencje:

 • PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Polska, bloki 360 MW
 • Vattenfall Europe Generation - Elektrownia Boxberg - Niemcy, blok R 670 MW
 • Hitachi Power Europe GmbH - RWE AG - Niemcy, blok D i E Westfallen 800 MW
 • Hitachi Power Europe GmbH - RWE AG - Niemcy, blok A i B Eemshaven 800 MW
 • Martin GmbH, Goeteborg - Szwecja, spalarnia odpadów komunalnych Renova
 • EISAB Energi och Industrieservice AB - Goeteborg, Szwecja, Spalarnia odpadów komunalnych Renova
 • Elektrownia Kozienice - blok 10 - 560 MW
 • PGE EC Bydgoszcz - blok 3 - Kocioł OP-230
 • Elektrownia Obrenovac Tent A - blok A6 - 350 MW
 • Elektrownia Obrenovac Tent B - blok B2 - 675 MW
 • Elektrownia Jaworzno blok 910 MW

Pobierz referencje