komunikat prasowy

RAFAKO S.A. wzięło udział w konferencji w Opolu 5 października 2016

RAFAKO S.A. wzięło udział w VII Konferecji „Inwestycje w Energetyce i Przemyśle - Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska”, która odbyła się w Opolu. W trakcie wydarzenia, raciborska Spółka wygłosiła referat na temat wymagań BAT jako motoru inwestycji w energetyce.

W dnaich 4-5 października 2016 r. w Opolu odbyła się VII Konferencja „Innowacje w Energetyce, Ciepłownictwie i Przemyśle - Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska” zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Partnerem spotkania było PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., natomiast Partnerstwo Honorowe objął Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

W wydarzeniu, które odbyło się w Hotelu Mercure w Opolu, udział wzięło niemal 80 osób. Konferencja skierowana była do przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej ds. inwestycji, specjalistów ds. ochrony środowiska reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze oraz przemysł, jak też przedstawicieli firm oferujących usługi oraz urządzenia dla ochrony środowiska i zainteresowanych instytucji, samorządów i uczelni technicznych. 

W trakcie tego prestiżowego wydarzenia, Mariola Kobylańska – Pawlisz, Kierownik Działu Innowacji Technologii Oczyszczania Spalin Zakładu Instalacji Odsiarczania Spalin, RAFAKO S.A,  wygłosiła referat na temat wymagań BAT jako motoru inwestycji w energetyce. W drugim dniu konferencji odbyła się wycieczka do Elektrowni Opole należącej do PGE GiEK S.A., gdzie zwiedzający zapoznali się z działaniem obiektu. Ponadto odwiedzający mogli przyjrzeć się etapom nowobudowanych bloków na terenie Elektrowni. 

Źródło: Nowa-energia.com.pl

Artykuł: link

« WSTECZ