I Amatorski Turniej Piłki Ręcznej

Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” wraz z Urzędem Gminy w Lyskach zorganizował 22 marca 2014 roku I Amatorski Turniej Piłki Ręcznej. Turniej rozgrywany był o pucha Wójta Gminy Lyski. Zawody odbyły się w hali widowiskowo-sportowej w Kornowacu, ponieważ w Lyskach nie ma takiego dużego obiektu sportowego.

 Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn, które w wyniku losowania podzielono na dwie grupy. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Czas każdego spotkania wynosił 2x10 minut. Po meczach grupowych nastąpiła walka o końcowe wyniki, organizator przyjął zasadę że drużyny z I miejsc w każdej grupie walczą o I i II pozycję, drużyny z II miejsc o lokaty III i IV, a z III miejsc o V i VI . W fazie finałowej czas każdego ze spotkań został wydłużony do 2x15 minut.

Celem turnieju było popularyzowanie sportu, jakim jest piłka ręczna oraz zasady „fair play”.

Wyniki oraz więcej informacji o turnieju znajduje się na stronie internetowej www.uksgracz.pl


                                                                          Fot. archiwum UKS GRACZ