O NAS

LKS Dąb Brzeźnica

Przedstawiamy  LKS „Dąb” Brzeźnica, którego sponsorem jest firma RAFAKO. Klub sportowy zrzesza zapaśników już od 60 lat (pod aktualną nazwą od 1967 roku). Jego założycielami byli młodzi miłośnicy zapasów Horst Przybyła oraz Jerzy Mika, renomowani zawodnicy „Unii” Racibórz, mieszkający we wsi Brzeźnica Rudolf Skornia i Antoni Kremser, a także Mikołaj Jasny ówczesny kierownik sekcji. Pierwszym prezesem klubu został Gerard Walach.

Od 1963 roku w klubie uprawiane są zapasy w stylu wolnym, wcześniej trenowano w stylu klasycznym.

Trenerzy sekcji, którzy przyczynili się do rozsławienia klubu: Maksymilian Bugla, Antoni Kremser, Rudolf Skornia, Hubert Skornia (od roku 1964),oraz Krzysztof Ołenczyn (od 1997r. ).

Wyniki osiągane przez zapaśników i zapaśniczki „Dębu” na arenie krajowej i międzynarodowej są doskonałą promocją Gminy Rudnik i całej Ziemi Raciborskiej. Należyta praca szkoleniowa klubu w znaczący sposób zagospodarowuje wolny czas dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości.

Przez ostatnie 4 lata zapaśnicy „Dębu” zdobyli bardzo wiele medali na zawodach rangi Międzynarodowej, Ogólnopolskiej i Wojewódzkiej. Każdego roku brano udział w około 50 zawodach, zdobywając 645 medali, w tym w Indywidualnych Mistrzostwach Polski aż 57 medali (22 złote).

W ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Gmina Rudnik zajmuje 186 miejsce na 842 gminy (123 pkt) , a Klub „Dąb” Brzeźnica 235 miejsce na 3009 klubów z całej Polski (123pkt).


Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie doceniając coroczne osiągnięcia młodych zawodników LKS "Dąb" Brzeźnica, powierza Klubowi od 10 lat organizację jednej Międzynarodowej lub Ogólnopolskiej imprezy. Wielu wychowanków Klubu należy do Kadry Narodowej Seniorów, Juniorów i Kadetów. Biorą oni udział w Mistrzostwach Europy i Świata oraz w wielu Turniejach Międzynarodowych, osiągając znaczące wyniki.


We współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2011 Klub zajął I miejsce wśród wszystkich Klubów miasta i powiatu raciborskiego. Otrzymując z rąk starosty raciborskiego Adama Hajduka i prezydenta Miasta Mirosława Lenka okolicznościową statuetkę : "Raciborski Champion".


W dowód uznania za długoletnią i efektywną działalność sportową Starostwo Powiatowe w Raciborzu przyznało klubowi w 2008r. medal „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. Na wniosek wójta Gminy Rudnik, Alojzego Pieruszki, Rada Gminy w Rudniku przyznała Klubowi i jego prezesowi H. Skorni medal „Zasłużony dla Gminy Rudnik”. Odznaczenia te zostały wręczone na uroczystym otwarciu Ogólnopolskiego Pucharu Polski Kadetek w dn. 28.02.2009r., które odbyły się w hali sportowej w Rudniku.

Fot: archiwum LKS „Dąb” Brzeźnica
Źródło: LKS „Dąb” Brzeźnica