Events calendar

 • DATES OF PERIODIC REPORTS

  • 21 november 2024
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 9 miesięcy 2024 roku
  • 24 september 2024
   Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 miesięcy 2024 roku
  • 23 may 2024
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 miesiące 2024 roku
  • 23 april 2024
   Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
  • 23 april 2024
   Publikacja raportu rocznego za 2023 rok
 • GENERAL MEETINGS

  • 25 june 2024
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 25 january 2024
   Extraordinary General Meeting of RAFAKO S.A.