Current Event

Kolejne wyróżnienie dla RAFAKO S.A. 1 september 2017

Raciborska Spółka została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizację projektu „Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów (POLYGEN)".

SEE ALL