Current reports

 • RB 35/2017 Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy warunkowej w przedmiocie "Zaprojektowanie i wykonanie Bazy Magazynowej Paliw w miejscowości Rashaant (Mongolia)”16 october 2017

 • RB 34/2017 Zawarcie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczącego zwolnień grupowych.28 september 2017

 • RB 33/2017 Informacja dotycząca propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.27 september 2017

 • RB 26/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 29 sierpnia 2017 roku wraz z projektami uchwał.26 july 2017

 • RB 25/2017 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonej analizy możliwych źródeł dofinansowania Emitenta. Zawarcie listu intencyjnego z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A.26 july 2017

 • CR 17/2017 Next stage of RAFAKO reorganisation started.21 june 2017

 • CR 16/2017 Notice from QUERCUS investment funds of change in their holding of RAFAKO shares 8 june 2017

 • CR 15/2017 Court’s approval of settlement with ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A. on the contract to reduce NOx emissions from OP-650 boilers No. 1, 2 and 3 at the Ostrołęka Power Plant B 2 june 2017

 • CR 14/2017 Commencement of performance of significant conditional contract with JSC VILNIAUS KOGENERACINË JËGAINË 31 may 2017

 • CR 13/2017 Notice of Annual General Meeting of RAFAKO S.A. to be held on June 26th 2017 and draft resolutions30 may 2017

 • CR 12/2017 Settlement with ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A. on contract to reduce NOx emmissions from OP-650 boilers No. 1, 2 and 3 at the Ostrołęka Power Plant B25 may 2017

 • CR 11/2017 Change of issue date of the consolidated quarterly report for Q1 2017 8 may 2017

 • CR 10/2017 Notice from QUERCUS investment funds of change in their holding of RAFAKO shares 4 may 2017

 • CR 9/2017 Appointment of auditor to review and audit financial statements26 april 2017

 • CR 8/2017 Notice from QUERCUS investment funds of change in their holding of RAFAKO S.A. shares. 7 march 2017

 • CR 7/2017 Execution of Annex 5 to the Jaworzno Project contract with Tauron Wytwarzanie S.A. 1 march 2017

 • CR 6/2017 Decision to sign Annex 5 to the Jaworzno Project contract with Tauron Wytwarzanie S.A. 28 february 2017

 • CR 5/2017 Preliminary, estimated and unaudited consolidated financial data of the Rafako Group for 201621 february 2017

 • CR 4/2017 Acceptance of the invitation to acquire ordinary bonds issued by PBG S.A. and allotment of the bonds.10 february 2017

 • CR 3/2017 Notice from QUERCUS Parasolowy SFIO investment fund of change in its holding of RAFAKO S.A. shares.31 january 2017

 • CR 2/2017 Dates of release of periodic reports in 2017.31 january 2017

 • CR 1/2017 Conclusion of Voluntary Redundancy Programme for RAFAKO S.A. employees.31 january 2017