komunikat prasowy

Dzień Otwarty Warsztatów Szkolnych w RAFAKO 14 maja 2015

Gimnazjaliści i absolwenci szkół gimnazjalnych, wraz z rodzicami, mieli okazję zapoznać się z warunkami technicznymi, socjalnymi oraz specyfiką i zasadami nauczania w zawodzie ślusarz - spawacz. Okazją ku temu był Dzień Otwarty Warsztatów Szkolnych, zorganizowany w Oddziale Szkolenia Zawodowego RAFAKO S.A.

Gimnazjaliści i absolwenci szkół gimnazjalnych, wraz z rodzicami, mieli okazję zapoznać się z warunkami technicznymi, socjalnymi oraz specyfiką i zasadami nauczania w zawodzie ślusarz - spawacz.  Okazją ku temu był Dzień Otwarty Warsztatów Szkolnych, zorganizowany w Oddziale Szkolenia Zawodowego RAFAKO S. A.

W minioną sobotę, chętni do zdobycia zawodu ślusarza (specjalność: spawalnictwo) mogli przekonać się, jakie możliwości oferuje pod tym względem spółka RAFAKO. Dzień Otwarty w Oddziale Szkolenia Zawodowego RAFAKO S. A. zorganizowany został z myślą o gimnazjalistach, a zwłaszcza tegorocznych absolwentach gimnazjów, którzy chcą kontynuować swoją edukację w szkole zawodowej. - Taki dzień organizowany jest corocznie od 2007 roku. RAFAKO, we współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Raciborzu, oferuje młodym praktyczną naukę zawodu, która odbywa się w Oddziale Szkolenia Zawodowego RAFAKO, zaś wiedzę teoretyczną młodzież zdobywa w „Mechaniku” - mówi kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego RAFAKO S. A., Jan Zdziebczok. - Taki dzień, jak dziś, jest bardzo ważnym wydarzeniem z punktu widzenia nie tylko pracodawcy, ale przede wszystkim przyszłych, potencjalnych pracowników. Młodzi ludzie, którzy dziś nas odwiedzają, często nie mają jeszcze dokonanego wyboru swojej drogi zawodowej, a my, jako zakład, chcemy przybliżyć im specyfikę zawodu i, niczego nie ukrywając, zachęcić ich do kontynuacji nauki w naszym Oddziale Szkolenia Zawodowego - dodaje J. Zdziebczok. 

Z chwilą przyjęcia, wszyscy uczniowie uzyskują status pracownika młodocianego, co oznacza, że mają odprowadzane wszystkie składki (w tym ZUS, zdrowotną, rentową, emerytalną) i zapewnione świadczenia socjalne. Co ważne, czas nauki wliczany jest do stażu pracy. - Moim zadaniem, jako kierownika, jest ciągłe stwarzanie młodzieży warunków do praktycznej nauki zawodu i w efekcie poszerzanie szeregu rafakowców. Młodzież trzeba zachęcać do tego, by chciała zasilać naszą kadrę pracowniczą i rozwijać swoje umiejętności w RAFAKO - mówi Jan Zdziebczok. W ramach nauki zawodu, uczniowie bezpłatnie przechodzą kilka kursów spawania różnymi metodami: elektrodą otuloną, TIG oraz MAG. Co więcej, od razu otrzymują umowę o pracę na czas nieokreślony i gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły. - Najłatwiej dotrzeć do młodzieży obrazem. Nawet najciekawsza prezentacja mówiona, nie poparta obrazem powoduje, iż jej przeniknięcie do świadomości odbiorców jest mniejsze. Dzień otwarty ma dotrzeć obrazem do świadomości przyszłych uczniów i zachęcić ich do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu się w OSZ RAFAKO - dodaje J. Zdziebczok.

Obecnie RAFAKO szkoli łącznie około 170 uczniów. Coroczny nabór liczy zazwyczaj ok. 30 osób do dwóch pierwszych klas, czyli łącznie ok. 60 uczniów. Co więcej, naukę zawodu mogą rozpocząć także dziewczęta. Szkolenie trwa 3 lata. Każda klasa kończy się egzaminami z poszczególnych przedmiotów.

9 maja Oddział Szkolenia Zawodowego RAFAKO S. A. odwiedziło blisko 70 osób. Wszyscy oprowadzeni zostali przez 6 instruktorów - mistrzów praktycznej nauki zawodu w RAFAKO.  Po poszczególnych pomieszczeniach ośrodka oprowadzali: Andrzej Nosol, Michał Widenka, Krystian Kubiczek, Leszek Mazurek, Jerzy Lis oraz Marcin Płotek..

Sobotni Dzień Otwarty Warsztatów Szkolnych podzielony był na kilka etapów. Uczestnicy zwiedzali dział ślusarni, dział tokarni, dział spawalni, sale dydaktyczne i pomieszczenia socjalne. W ślusarni przez cały rok uczą się pierwsze klasy. To właśnie tu młodzi uczniowie zdobywają swoje pierwsze doświadczenie w tym zawodzie. - Nie spodziewałem się tak dużej ilości sprzętu. RAFAKO jest firmą bogato wyposażoną w urządzenia potrzebne do praktycznej nauki zawodu. Jestem pozytywnie zaskoczony. Myślę, że w tym dużym i poważnym przedsiębiorstwie zostanę dobrze przygotowany do zawodu, o ile, mam nadzieję, zostanę przyjęty - mówi 17-letni Daniel Czerwiec, jeden z uczestników sobotniego dnia otwartego. - Mój syn złożył tutaj dokumenty i korzystając z okazji przyszedłem dziś z nim na dzień otwarty. Wraz z Danielem zapoznajemy się z miejscem, w którym mam nadzieję będzie się uczył. Jeżeli naprawdę interesuje mojego syna praca w zawodzie ślusarza - spawacza, to nie mam nic przeciwko, zwłaszcza, że jest to zawód poszukiwany nie tylko na rynku krajowym, ale też zagranicznym - mówi pan Ireneusz Czerwiec, ojciec Daniela.


- Zdecydowaliśmy się z synem skorzystać z dzisiejszego dnia otwartego w RAFAKO ze względu na odpowiednie warunki do nauki połączone ze zdobywaniem doświadczenia. Mój starszy syn początkowo nie wiedział do końca, z czym związać swoją przyszłość, toteż zdecydował się poznać sam zawód, ale też firmę „od środka”. W tej chwili kończy 3 klasę zawodową. RAFAKO zachęca młodych do siebie i oferuje im pewny zawód, a co najważniejsze, lata szkoły liczą się do stażu pracy - mówi Danuta Piasny, która na Dzień Otwarty Warsztatów Szkolnych udała się wraz ze swoim młodszym synem, Krystianem. - Do skorzystania z dnia otwartego zmobilizowała mnie pewna praca w RAFAKO, ale też starszy brat, który, patrząc z perspektywy ostatnich 3 lat nauki, jest zadowolony ze zdobytego doświadczenia - podkreśla 16-letni Krystian Piasny, syn pani Danuty.

- Dzień Otwarty Warsztatów Szkolnych stwarza warunki do tego, by przybliżyć młodzieży i jej rodzicom obraz tego, czego tu uczymy i w jaki sposób odbywa się szkolenie. Pokazujemy, jak wygląda nasz zakład i poszczególne pomieszczenia, w których przebywają i nabywają wiedzę uczniowie - mówi Leszek Mazurek, Mistrz Praktycznej Nauki Zawodu na odcinku spawalniczym w RAFAKO S. A. - Myślę, że młodzi ludzie, którzy w większości nas tu dzisiaj odwiedzają, są pozytywnie zaskoczeni warunkami, jakie u nas panują. Niewiele zakładów w Polsce może cieszyć się tak dobrze wyposażonym zapleczem technicznym, które jest wręcz idealne do nabywania doświadczenia w zawodzie. Nierzadko odwiedzają nas goście z zagranicy, którzy okazują zadowolenie warunkami tu panującymi. Trzeba pamiętać, że my nie tylko uczniów szkolimy, ale wychodzimy naprzeciw innym. Organizujemy szkolenia na potrzeby naszych obecnych pracowników i spawaczy, odnawiających uprawnienia, współpracujemy też z Urzędem Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego itp. - dodaje L. Mazurek.

Odbywającemu się 3-letniemu okresowi praktyki w Oddziale Szkolenia Zawodowego towarzyszy szereg pewnych zasad, objętych regulaminem. Przychodząc do OSZ RAFAKO na praktyczną naukę zawodu, każdy z uczniów staje się jednocześnie pracownikiem Spółki. Tutejszy model kształcenia różni się od innych szkół zwłaszcza pod względem dyscypliny, która wymagana jest od uczniów. Czasu pracy i nauki należy przestrzegać tak samo, jak w przypadku dorosłych pracowników. W razie nieobecności, spowodowanej chorobą, należy dostarczyć do zakładu druk L-4 lub w innym przypadku wziąć urlop. Nie respektuje się zwolnień od rodziców, a nieusprawiedliwione nieobecności lub złe zachowanie mogą skutkować karami porządkowymi. Dzięki takim zasadom, rafakowskie klasy wyróżniają się najlepszymi ocenami i najwyższą frekwencją spośród wszystkich innych klas, uczących się w raciborskim Zespole Szkół Mechanicznych.
 

Przypominamy, że nabór do OSZ RAFAKO trwa do 30 maja.

 

ZOBACZ WSZYSTKIE