komunikat prasowy

RAFAKO z trzema kontraktami na elektrofiltry 20 marca 2015

Modernizacja elektrofiltrów w Elektrowni Ostrołęka, Elektrowni Morava w Serbii oraz Elektrociepłowni Wybrzeże w Gdańsku - to najnowsze kontrakty z zakresu instalacji ochrony środowiska podpisane przez RAFAKO S.A. Łączna wartość zamówień wynosi ok. 145 mln zł.

Modernizacja elektrofiltrów w Elektrowni Ostrołęka, Elektrowni Morava w Serbii oraz Elektrociepłowni Wybrzeże w Gdańsku - to najnowsze kontrakty z zakresu instalacji ochrony środowiska podpisane przez RAFAKO S.A. Łączna wartość zamówień wynosi ok. 145 mln zł.


- Generalnie mówimy o elektrofiltrach, ale każdy z tych kontraktów ma swoją specyfikę i - oprócz wartości finansowej - niesie ze sobą również wartości niematerialne. I tak: projekt w Ostrołęce jest właściwie kontynuacją większej inwestycji związanej z ochroną środowiska wpisującą się bardzo dobrze w naszą aktualną strategię. W październiku ub. r. podpisaliśmy kontrakt na instalację odazotowania spalin (SCR) w El. Ostrołęka, a w styczniu br. wygraliśmy przetarg na dostawę elektrofiltrów dla modernizowanych bloków. Z kolei instalacja odpylania w Serbii przestawia dla nas i dla rynku również określoną wartość jako umocnienie naszej obecności na Bałkanach. Także najnowszy projekt modernizacji elektrofiltru w Gdańsku dla elektrociepłowni z grupy EDF też jest dla nas bardzo istotny, bo jest to też rozszerzenie naszej działalności związanej z ochroną środowiska dla tego klienta i w tej EC. Tak więc wszystkie te trzy kontrakty są naszymi najnowszymi sukcesami związanymi z odpylaniem spalin - mówi Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlowych w RAFAKO S.A. 

- RAFAKO od wielu lat samodzielnie realizuje takie inwestycje i ma w tym zakresie sporo referencji krajowych, a także zagranicznych, wliczając w to duże bloki nadkrytyczne w Boxberg i Westfallen w Niemczech czy Eemshaven w Holandii. Z pewnością oferujemy sprawdzony produkt, potwierdzony pomiarami gwarancyjnymi. Jest to przy okazji też przykład bardzo sprawnego i metodycznie działającego biznesu produktowego. Nasze centrum technologii odpylania, wraz z zarządzaniem tymi projektami, znajduje się w Pszczynie. Co najważniejsze, dostarczane i modernizowane przez nas elektrofiltry są oparte na naszej własnej wiedzy i technologii. I to nieustannie rozwijanej. Obecnie, wspólnie z politechnikami i instytutami badawczymi, RAFAKO realizuje kilkanaście projektów naukowo-badawczych, z których część związana jest właśnie z odpylaniem spalin. Robimy to po to, by nasze produkty były stale udoskonalane, spełniały coraz wyższe normy środowiskowe i oczekiwania klientów - dodaje wiceprezes K. Burek.

Kontrakt z firmą Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. na modernizację trzech elektrofiltrów w Elektrowni Ostrołęka podpisany został z końcem stycznia 2015 r. Jego wartość to ponad 85 mln zł netto. Realizacja tego projektu będzie trwała około trzech lat. Prace już ruszyły.

16 lutego RAFAKO podpisało warty ponad 4 mln euro kontrakt z Delegaturą Unii Europejskiej w Serbii na modernizację elektrofiltru w Elektrowni Morava w Serbii. Realizacja inwestycji rozpoczęła się od razu po sfinalizowaniu umowy i potrwa do wiosny przyszłego roku.

Z końcem lutego  RAFAKO zawarło kontrakt z firmą EDF Polska Oddział I w Krakowie. Przedmiotem umowy jest modernizacja elektrofiltru w EC Wybrzeże w Gdańsku o wartości ponad 11 mln zł netto. Wkrótce rozpoczęte zostaną prace projektowe. Natomiast zakończenie realizacji kontraktu przewidziane jest na jesień-zimę bieżącego roku.

Każda z wymienionych modernizacji będzie przebiegać w kilku etapach. - Tego typu modernizacje w każdym przypadku rozpoczynają się już na etapie ofertowym, kiedy determinujemy zakres dostaw i usług niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych przez inwestora efektów tj. głównie obniżenia poziomu emisji pyłów. Po zawarciu kontraktu przystępujemy do opracowania wszelkiego typu projektów technicznych (dokumentacji) niezbędnych do wyprodukowania, montażu i uruchomienia urządzeń. Ten etap trwa około 4 miesięcy - tłumaczy Paweł Pańkowski, Dyrektor Zakładu Elektrofiltrów RAFAKO S.A. Następnie uruchomiony zostaje proces produkcji lub kompletacji urządzeń, które będą montowane bezpośrednio na placu budowy. - Prace modernizacyjne, jak sama nazwa wskazuje, polegają na ulepszeniu istniejących urządzeń inwestora i charakteryzują się szerokim zakresem różnorodności. Oczywiście, wszystko zależy od stanu technicznego urządzeń, oczekiwanych parametrów technicznych oraz  spodziewanych efektów środowiskowych (np. ilość wprowadzonych zanieczyszczeń do powietrza), a także możliwości finansowych inwestora - mówi Paweł Pańkowski.

Po zakończeniu prac montażowych następuje uruchomienie urządzeń i przeprowadzane są prace optymalizacyjne prowadzące do uzyskania oczekiwanego poziomu emisji pyłu. Weryfikatorem tego efektu są tzw. pomiary gwarancyjne zlecane głównie przez inwestora niezależnym instytucjom. Wówczas uważa się, że urządzenie zostało przekazane do eksploatacji i tym samym rozpoczyna się okres gwarancyjny, często kilkuletni.
Po wymianie czy modernizacji elektrofiltrów inwestor osiągnie oczekiwany poziom emisji pyłu spełniający normy ochrony środowiska dla danego źródła pylenia, a tym samym uniknie dotkliwych kar finansowych. Dzięki inwestycjom w modernizację elektrofiltrów zyski odnotowuje też całe społeczeństwo w postaci czystego i zdrowego powietrza.

- W tym miejscu trzeba wspomnieć, że elektrofiltry czy też filtry workowe dostarczane przez nas od wielu lat, zawsze osiągały gwarantowane poziomy emisji. Nie uzyskanie takich efektów po modernizacji czy wymianie elektrofiltrów jest obłożone bardzo wysokimi karami kontraktowymi. RAFAKO S.A. nigdy w swojej historii takich kar nie było zmuszone zapłacić. Stąd marka ta cieszy się takim powodzeniem i dużym uznaniem na rynku krajowym i międzynarodowym. Ponadto, urządzenia produkowane w RAFAKO znajdują się w czołówce światowej, jeśli chodzi o oszczędność zużycia energii elektrycznej na własne potrzeby, co również doceniają inwestorzy - podkreśla P. Pańkowski.Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. i Dyrektor ds. Handlowych 

ZOBACZ WSZYSTKIE